Palkanlaskenta vaativille ammattilaisille

Maestrolla saat ison säästön palkkahallintoon

Palkanlaskenta on yksi sujuvimmista osista Maestron taloushallintoa. Palkanlaskenta tuottaa suoraan täysin automaattisesti kirjanpidon aineiston. Se on sitä vaivattomuutta ja automaatiota, jota  hallinnon ammattilainen Maestrossa arvostaa.

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö: ”Maestro helpotti huomattavasti säätiön ravintoloiden kassatoimintoja ja palkanlaskentaa.”

Palkanlaskennan automatisoituja toimintoja Maestrossa

 • Se tuottaa kirjanpidon aineiston palkkojen osalta täysin automaattisesti.
 • Se laskee automaattisesti ennakko-, työntekijän työttömyysvakuutus-, työntekijän työeläke- sekä ay-maksupidätykset.
 • Myös palkkojen maksutiedot siirtyvät samalla maksuliikenteeseen.
 • Palkkatiedot voivat muodostua palkkatietojen syötön ja matkalaskujen käsittelyn lisäksi myös kolmansien osapuolien ohjelmistoista, esimerkiksi työvuorosuunnitteluohjelmistoista.
 • Monista muista järjestelmistä poiketen Maestrossa palkat voidaan kirjata sitomatta niitä palkkajaksoihin.
 • Palkanlaskennalle olennaiset tulosteet ja raportit helposti saatavilla.
 • Mahdollisuus hyödyntää monipuolisia tulosteita.
 • Esimerkiksi lomapalkkalaskenta ja -tilastot, lomareskontra, pekkaset, lähdeverolliset, palkkatodistukset, poissaoloraportit,  ja palkkalistat ovat helposti hallittavissa palkanlaskentaohjelmassa ja saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.
 • Jaksotukset ja sisäinen laskenta hoituvat automaattisesti.  Palkkatiedot jaksottuvat kirjanpitoon kuukausittain eläkkeiden, sosiaaliturvamaksujen ja muiden sivukulujen osalta.
 • Sisäisen laskennan tiedot ja sosiaalikulut jakautuvat automaattisesti kirjanpitoon palkkatapahtuman rivien perusteella.

Maestron automatiikka ja nopeus perustuu hyvin tehtyyn pohjatyöhön ja kunnolla määriteltyihin asetuksiin henkilökortilla ja siellä olevilla tapahtumatyypeillä. Kun tämä työ tehdään kerralla kuntoon, palkanlaskija voi luottaa siihen että kaikki menee jatkossa oikein ja automatiikka voi hoitaa oman osuutensa.

Palkanlaskenta on tuskin koskaan ollut näin vaivatonta. Maestrossa automatiikka nopeuttaa palkanlaskijan työtä niin, että yksi palkanlaskija tekee jopa 1 000 palkkapussia kuukaudessa.

Helppous syntyy muun muassa näistä viidestä elementeistä:

 • Palkkojen laskenta voidaan hoitaa automaattikirjauksilla, toistuvia palkkaeriä ei tarvitse syöttää aina uudelleen. Muuttuvien palkkalajien, kuten esimerkiksi matkojen ja ylitöiden, osalta tiedot tulevat suoraan Maestron matkalaskusovelluksesta ja liittymien kautta omasta työajanseurannastanne.
 • Matkalaskut voidaan kierrättää hyväksyttävinä työtekijältä työnantajalle hyvin vaivattomasti, logiikka on sama kuin ostolaskuissa. Järjestelmä on työntekijälle ja työnantajalle vaivaton. Matkoihin liittyvät kuitit voidaan valokuvata suoraan matkalaskun liitteeksi, ei turhia lippulappuja työpöydille.
 • Maestrossa on oma maksuliikennesovellus. On melkoisen harvinaista, että esimerkiksi kirjanpidosta kausiveromaksut ja palkoista Ay-jäsenmaksujen tilitykset sekä vuokranvalvonnan vakuusmaksujen palautukset taltioituvat suoraan maksuiksi.
 • Koska maksuliikenne on suoraan yhteydessä kirjanpitoon ja reskontriin, ostovelat kuittautuvat maksetuiksi vasta, kun maksuerä on oikeasti veloitettu tililtä. Tällöin ostovelkojen määrä kirjanpidossa täsmää aina reskontran saldoon. Maksetut palkat poistuvat automaattisesti palkkaveloista.
 • Palkkalaskenta sisältää myös lomapalkkareskontran helpottaen lomapalkkojen ja lomarahojen käsittelyä sekä seurantaa.Palkkatiedot jaksottuvat käsin koskematta kuukausittain kirjanpitoon eläkkeiden, sosiaaliturvamaksujen ja muiden sivukulujen osalta. Tuloslaskelma ja tase ovat näin ollen ajan tasalla myös palkkojen osalta.
 • Luonnollisesti saat meiltä valmiit liittymät – ja automatisoidun tiedonsiirron – esimerkiksi lähes kaikkiin työajanseurannan erikoisohjelmistoihin, kuten esimerkiksi Hilkkaan, DomaCareen, Työvuorovelhoon, Titaniaan ja Tyyneen.

Ammattilaiselle nopea käyttää

Mihin Maestron nopeus perustuu?

 • Oikeanlainen työergonomia – Maestrossa palkanlaskija ei joudu käyttämään samaan aikaan näppäimistöä ja hiirtä. Kuten muukin ohjelmakokonaisuus, myös palkanlaskenta on rakennettu niin, että kaikki toiminnot voidaan tehdä niin halutessaan näppäimistöltä käsin – luonnollisesti hiirtäkin voi käyttää.Näppäintoimintoihin on lisäksi toteutettu lukuisia pikatoimintoja, jotka taitava palkanlaskija omaksuu nopeasti ja jotka nopeuttavat merkittävästi päivittäisiä rutiineja.
 • Monipuolinen raportointi – Maestrossa on erittäin helppo selata tapahtumia. Palkanlaskijalle on valmiiksi rakennettu oletusraporttipaketti, joka riittää monipuoliseen perustyöskentelyyn.Oletusraporttipaketti sisältää palkkalistan, tapahtumaerittelyn sekä tapahtumatyyppihaun. Oletusraporttipaketilla pääsee hyvin alkuun, ja niitä voi myös jatkojalostaa omien tarpeiden mukaan. Pitkälle viritettyjen raporttien määrittely vie toki oman aikansa, mutta kerran kunnolla mietittynä niillä saavutetaan merkittävä ajansäästö jokapäiväisessä työskentelyssä.
 • Käyttäjän omat vakioraportit – Maestrossa palkanlaskija voi tallentaa kaikki usein toistuvat raportit vakioraporteiksi. Näin toistuvat selaukset ja raportit saadaan nopeasti napin painalluksella.Käyttäjä voi tehdä käytännössä rajattomasti vakioraportteja lisää. Niinpä palkanlaskija voi hoitaa kaiken raportoinnin valmiiksi tallennetuilla vakioraporteilla aina omien tarpeidensa mukaisesti.

Kaikilta raporteilta pääsee aina porautumaan eteenpäin suoraan tapahtuman alkulähteelle.

Pitkälle viedyn automatiikka hyödyt

 • Säästyt turhalta työltä — iso osa kirjanpidon aineistosta tuotetaan automaattisesti puolestasi.
 • Tuo tarvittaessa tiedot myös kolmansien osapuolien ohjelmistoista — Esimerkiksi työvuorosuunnitteluohjelmistoista voidaan muodostaa palkkatiedot syöttämisen sijaan.
 • Voit kirjata palkat sitomatta niitä palkkajaksoihin — Samalle palkansaajalle voi olla useita palkkatapahtumia kuukauden tai jakson aikana, ja kullekin tapahtumalle palkkoja voidaan laskea ja maksaa tarvittaessa.
 • Jaksotukset ja sisäinen laskenta hoituvat automaattisesti — Palkkatiedot jaksottuvat kirjanpitoon kuukausittain eläkkeiden, sosiaaliturvamaksujen ja muiden sivukulujen osalta. Sisäisen laskennan tiedot ja sosiaalikulut jakautuvat automaattisesti kirjanpitoon palkkatapahtuman rivien perusteella.

Automatiikka – 3 kovaa

Maestron nopeus perustuu pitkälle vietyihin automaattikirjauksiin sekä henkilökortin vakiotapahtumiin. Henkilökortille taltioidaan jokaisen palkanmaksun yhteydessä toistuvat palkkalajit vakiotapahtumiksi. Ne voidaan puolestaan jakaa usealle eri kustannuspaikalle, sekä hinnoitella määräajaksi normaalista poiketen.

 1. Maestro tekee aktiivissa palkanlaskennassa mukana oleville henkilöille palkkakirjaukset automaattisesti.
 2. Kaikki selaukset voidaan hoitaa vakioraporteilla – esimerkiksi palkkalista – ja raportilta pääsee porautumaan suoraan palkkatapahtumalle, esimerkiksi lisäämään ja korjaamaan tapahtumia.
 3. Valmiille palkoille tehdään lopuksi siirrot kirjanpitoon, samalla ne siirtyvät automaattisesti Maestron pankkiliikenteeseen odottamaan maksua. Ropo-verkkopalkkojen aineisto lähetetään verkkopankkiin.

Miten Maestro helpottaa palkanlaskijan rutiineja?

 • Maestro Palkanlaskennassa on runsaasti etukäteen valmiiksi määriteltyjä palkanlaskijan rutiineja ja aikaa säästäviä tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi kalenterivuositiedot ja sivukuluprosentit.
 • Kun palkkalaskelma on valmis, palkat siirtyvät yhdellä napin painalluksella sekä kirjanpitoon että maksuliikenteeseen. Samoin vaikkapa palkasta otettavat ulosottotilitykset siirtyvät suoraan maksuliikenteeseen. Palkanlaskijan ei siis tarvitse erikseen kirjoitella tilisiirtoja tai viitenumeroita.
 • Kuukausittaiset tilitykset saadaan Maestrosta hyvin kätevästi. Näitä ovat esimerkiksi ennakonpidätystilitykset, sotutilitykset ja ay-tilitykset. Samoin TYEL-kuukausi-ilmoitukset saadaan eläkevakuutusyhtiöille kuukausittain sähköisesti.
 • Ay-tilityksissä työtä vähentää merkittävästi esimerkiksi se, että työntekijän henkilökortille merkitään sen liiton numerotieto, minkä liiton ay-maksua häneltä otetaan. Ay-tilitykset on erittäin helppo tehdä, ja ne menevät suoraan pankkiliikenteeseen.
 • Suurin osa viitteistä muodostuu automaattisesti – eli Maestrossa ei liitoilta tulevia viitelistoja tarvitse syöttää pankkiliikenteeseen erikseen kuukausittain. Tämä säästää merkittävästi aikaa esimerkiksi palvelutalojen palkanlaskennassa, missä työntekijät voivat kuulua moneen eri liittoon.

 

Iso valikoima valmiita liittymiä käytössäsi

Maestrossa on liittymät kaikkiin eniten käytettyihin ja yleisimpiin työvuoro-ohjelmiin. Maestroon saa siis vaivattomasti muiden tuottamaa aineistoa käyttöön. Isoissa massoissa tämä tuo merkittävää ajansäästöä.

Tuntiseurantaohjelmista saadaan yleensä tuntitiedot, vuorolisät sekä tieto poissaoloista ja vuosilomasta. Maestro muodostaa näistä tiedoista automaattisesti palkkalaskelmat. Kun työvuoro-ohjelma on muodostanut siirtotiedoston ja siirtänyt sen liittymän kautta Maestroon, Maestro nollaa tiedoston onnistuneen siirron jälkeen. Tällä varmistetaan, ettei samoja tietoja siirretä vahingossa uudelleen.

Esimerkkejä valmiista liittymistä

 • Työvuorovelho ja HR-Suunti
 • Fastroi Tyyne
 • Volvo Dynafleet (ajopiirturiaineistosta palkkatapahtuma-aineisto)
 • MechSoft (MechSoft CAD-ohjelmasta tuntikirjaukset palkkanauhoiksi)
 • DataPrisma-tuotannonseuranta
 • Ajomestari, TransPlan-ajovuorosuunnittelu (palkkarivit palkka-aineistoksi)
 • Titania –työvuorosuunnittelu (palkkarivit palkka-aineistoksi)

 • Netvisor (palkkarivit palkka-aineistoksi)
 • Esmi-kulunvalvonta (palkkarivit palkka-aineistoksi)
 • Econet (palkkariville/henkilökortille poissaolojakson tiedot)
 • CD400
 • Maraplan

Tyytyväisiä palkanlaskennan asiakkaita

26.10.2016

Ehtookoto ry: Maestro taipuu moneen ja kertakirjaus minimoi virheet

Lempäälän Ehtookoto ry on yli 50 vuotta toiminut yhteisö, joka yhdessä Lempäälän kunnan kanssa tarjoaa asumis- ja hoitopalveluja vanhuksille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille sekä kuntopalveluja kuntalaisille.

6.6.2016

Mäkelän Auto Oy suosittelee Maestroa muillekin Nissan-kauppiaille

Mäkelän Auto Oy on vuonna 1947 perustettu autoalan pitkäikäinen ammattilainen.

6.6.2016

No-Pan Auto Oy eroon päällekkäistyöstä Maestrolla

No-Pan Auto Oy työllistää 35 henkilöä autoalan monipuolisena toimijana.

6.6.2016

Auto-Ilves Oy siirtyi reaaliaikaiseen taloushallinnon seurantaan Maestrolla

Hämeenlinnan Auto-Ilves Oy on autokaupan ammattiosaaja.

6.6.2016

Urheilu-Koskimies Oy säästää 75% hallinnon työaikaa Maestrolla

Urheilu-Koskimies Oy on 50 henkilöä työllistävä urheiluväline-, vene-, ja konekauppa.

6.6.2016

Marjatta-Säätiö: Iloitsemme Maestron joustavuudesta

Marjatta-Säätiö (entinen Vanhusten Kotiapusäätiö) on asumis- ja sosiaalipalveluita tarjoava noin 100 henkilöä työllistävä voittoa tavoittelematon säätiö.

6.6.2016

Lomakotiyhdistys Ilonpisara säästää aikaa Maestrolla

Lomakotiyhdistys Ilonpisara on asumispalveluita tarjoava Hämeenlinnassa toimiva yhdistys.

6.6.2016

Honkalampi-säätiö vie turhat mutkat historiaan Maestrolla

Honkalampi-säätiö on noin 250 henkilöä työllistävä sosiaalipalveluita tuottava valtakunnallinen säätiö.

6.6.2016

Selkeys ja helppokäyttöisyys pitävät Hyvinvointi Sampon uskollisena Maestrolle

Hyvinvointi Sampo - entinen Kalevalan Kuntoutuskotisäätiö - on 70 henkilöä työllistävä kuntoutus- ja asumispalveluiden tarjoaja.

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö