ERP - toiminnanohjausjärjestelmä

Maestron toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään jatkuvasti erikoistavarakaupan asiakkaiden tarpeisiin – myös verkkokauppaa varten.

Maestro tuli valituksi siksi, että tarjottu ratkaisu vastasi kokonaisvaltaisimmin ketjun sekä kauppiaiden tarpeisiin ja mahdollisti myös verkkokaupan joustavan jatkokehityksen. Koska Timanttiset-ketjuun kuuluvat myymälät käyttävät Maestron toiminnanohjausjärjestelmää (ERP) ja haluttu verkkokaupparatkaisu edellytti yhteyttä jokaisen myymälän ERPiin, voitiin välttää kallis ja ennalta-arvaamaton integraatioprojekti.

toiminnanohjausjärjestelmä erp

Maestron Toiminnanohjaus on suomalainen myynnin- ja toiminnanohjauksen kokonaisuus erikoistavarakaupalle. Se sisältää yrityksen toiminnanohjauksen osa-alueiden lisäksi myös verkkokaupan, asiakashallinnan ja kassajärjestelmän – ilman lukuisia rajapintoja.

Maestrossa verkkokauppaERP ja taloushallinto ovat yhtä ja samaa kokonaisuutta, ja esimerkiksi tuote- ja asiakastietoja ylläpidetään vain yhdessä paikassa. Asiakkaalla on yksi ostoshistoria, joka täydentyy yrityksen eri kanavien kautta – näin asiakasta voidaan palvella entistä paremmin.

Myös myynnin johtaminen, ennustaminen ja markkinointi perustuvat reaaliaikaiseen faktatietoon. Tilausten tiedot soljuvat suoraan verkkokaupasta ERP:iin ja taloushallinnon raporttien oikeille riveille saakka.

Tämä auttaa asiakkaitamme tekemään parempaa tulosta, mutta samalla se helpottaa hallinnon taakkaa merkittävästi sujuvoittamalla prosesseja. Työntekijöitä se auttaa tekemään laadukkaampaa työtä tehokkaammin säästämällä konkreettisesti aikaa jokaisessa työvaiheessa.

Maestron Toiminnanohjausjärjestelmä-ERP kokoaa kaiken tiedon yhteen paikkaan. Tätä kokonaistietoa hyödyntämällä asiakkaille voidaan tarjota monikanavainen palvelukokemus. Tekeepä asiakas ostoksia mobiilisti, hakee tuotteita kivijalassa tai surffailee verkkokaupassa, tieto on kaikkialla saatavilla saman toiminnanohjausjärjestelmän kautta.

Sama ERP palvelee vuodesta toiseen – ilman piilokuluja

ERP-järjestelmällämme ei ole elinkaarta. Asiakkaamme ei siis koskaan joudu tilanteeseen, jossa yrityksen ERP joudutaan yllättäen ostamaan uudelleen tai jopa vaihtamaan kokonaan toiseen tuotteeseen.

Asiakkaamme saa kaiken hyödyn irti toiminnanohjausjärjestelmästään, koska sama ERP palvelee vuodesta toiseen. Riippumatta teknologian kehittymisestä asiakkaamme saa aina uusimmat versiopäivitykset pelkällä ylläpitosopimuksella neljä kertaa vuodessa.

Elinkaarettomuus tekee budjetoinnista yksinkertaista ja mahdollistaa ohjelmistoinvestoinnin pitkän poistoajan. Usein Maestro maksaa itsensä takaisin jo muutaman vuoden käytön jälkeen.

Materiaalihallinto osana toiminnanohjausta

Yhdistä tavaran ja rahan liikenne

Materiaalihallinto on saumaton osa muuta Maestron kokonaisuutta – esimerkiksi taloushallintoa, myynninohjausta, kassajärjestelmää tai vaikkapa verkkokauppaa. Kertakirjaavan kokonaisuuden ansiosta hallinnon työmäärä pienenee, ja työvaiheet sekä virheet vähenevät merkittävästi läpi koko toimitusketjun tarjouksesta tuloslaskelmaan.

Maestrossa toimitusketjua hallitaan aidosti. Sähköiset tilaukset, varastojen hälytysrajat ja automaattiset varastotäytöt ovat olennainen osa toimitusketjun hallintaa.

Tulos paranee, kun varastot optimoidaan ja toimintoja nopeutetaan reaaliaikaisen tiedonhallinnan avulla. Samalla myynti lisääntyy, kun myynti voi reagoida aktiiviseen asiakastarpeeseen.

Sähköinen asiointi tuo tehokkuutta toimitusketjun hallintaan. Tuotetietojen, asiakastietojen, tilaus- ja laskuliikenteen hoitaminen sähköisesti tehostaa toimitusketjua tavarantoimittajan, myyjän ja yrityksesi asiakkaan välillä.

Kehittyneet raportointityökalut tekevät tapahtumatasaon raportoinnista helppoa ja reaaliaikaista. ABC-analyysit, ostotilausehdotukset ja toimitusten jakeluehdotukset optimoivat toimipisteiden varastot.

Varaston käsittely on aktiivista. Myynti- ja ostotilausohjelmistot pitävät tiedot ajan tasalla reaaliajassa. Tämä helpottaa tavaran tulouttamista, keräilyä ja toimittamista.

Materiaalihallinnosta on siis suora yhteys muuhun toiminnanohjaukseen. Integrointi kassajärjestelmään ja taloushallintoon pitää tiedot reaaliajassa molempiin suuntiin.

Kitakone Oy, Jyväskylä: ”Meidänkaltaiselle liiketoiminnalle on ominaista, että myytäviä tuotteita on valtava määrä. Tuotteiden hallinnan on oltava helppoa ja varastosaldojen aina ajan tasalla. Tämä liittyy osittain sujuvaan myyntitapahtumaan, mutta on tärkeää myös kannattavuuden kannalta.

Kasvu ja kehitys tapahtuu vaiheittain, emmekä halunneet vaihtaa järjestelmää muutaman vuoden kuluttua uudestaan. Tämän vuoksi valittavan järjestelmän tuli olla sellainen, jota on mahdollista laajentaa tarpeiden muuttuessa, esimerkiksi verkkokauppaan. Toimittajalta etsimme ymmärrystä liiketoimintaamme kohtaan sekä aktiivista tuotekehitystä meille tärkeiden ominaisuuksien osalta.”

toiminnanohjausjärjestelmä-erp

Tuotehallinta on helppoa

Tuotehallintaan riittää yksi työkalu. Tuotekorttien ja erilaisten luokittelujen rakenne on joustava, tuotehierarkian voi muodostaa asiakaskohtaisesti, ja tuotetietoja voi rikastaa kuvilla ja linkeillä verkkokaupan puolella.

Myös tuotepakettien käsittely on helppoa. Varastonhallinnan avulla saadaan esimerkiksi saldot toimipaikoittain, ja sitä kautta optimoida varaston kierto entistä tehokkaammin.

Helpota ostamista ja myymistä

Myyntitilaukselta voi muodostaa ostotilauksen vaivattomasti suoraan tuotteelle ja toimittajalle. Hankintaprosessia voi hallita siis täysin sähköisesti. Toimittajahallinnalla voi määritellä vaivattomasti esimerkiksi toimittajakohtaiset ostot.

Kun myynnin työkalut, ostaminen ja toiminnanohjaus ovat samaa järjestelmää, myynti kirjaa toimintonsa suoraan toiminnanohjaukseen. Myynnin johtaminen ja raportointi parantuvat merkittävästi, ja myyjä saa enemmän työkaluja myyntiinsä, kun asiakastiedot, suunnittelu ja johtaminen parantuvat.

Johdatko yritystäsi tiedolla vai tunteella?

Millä tavoin ja mihin perustuen suomalaiset päättäjät tekevät liiketoiminnallisia päätöksiä? Teetimme suomalaisilla kaupanalan päättäjillä kyselyn, jonka avulla saimme tietää, miten yrityksen tärkeitä tunnuslukuja ja raportteja luetaan ja käsitellään tällä hetkellä. Mitä lukuja seurataan päivittäin? Entä mitkä kiinnostavat vasta sitten, kun liiketoiminnassa alkaa mennä huonosti?

Muutama otos tuloksista:

  • Päättäjiä kiinnostavat enemmän tulot kuin menot.
  • Hyvin harvoja lukuja seurataan edes viikoittain.
  • Yrityksiä johdetaan usein kokemuksella ja fiiliksellä.
  • Osa luvuista kiinnostaa vasta, kun yrityksen talous heikkenee.
  • B2B-yritykset seuraavat lukuja tarkemmin kuin B2B-yritykset.

Koostimme 306 yrityspäättäjän vastauksista tiiviin graafisen raportin. Raportista selviää päättäjien tärkeimmät tunnusluvut.

Lue tästä lisää tutkimuksesta, ja lataa raportti

Onko sinulla jo toimiva, ERPiin kytketty verkkokauppa?

Mitä asiakkaasi odottavat verkkokaupalta?

Riippumatta siitä, myydäänkö tuotteita kuluttajille tai yrityksille, on moni kaupanalan yritys ottanut käyttöön verkkokaupan jossakin muodossa. Tämä ei välttämättä kuitenkaan yksin riitä vastaamaan asiakkaiden kasvaviin odotuksiin. Kansainväliset verkkokauppajättiläiset ovat olleet kehityksen vetureina, mutta asiakkaiden odotukset kohdistuvat myös pienempiin toimijoihin. Ostajat odottavat verkkokaupalta palvelua, helppoutta ja toimivuutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa verkkokaupassa tapahtuvaa asiakaspalvelua, reaaliaikaista tietoa varastosaldoista, selkeitä toimituslupauksia sekä mahdollisuutta seurata paketin saapumista ja maksamisen helppoutta. Yhä useammin verkkokaupalta toivotaan myös mahdollisuutta tulla itse noutamaan valittu ja maksettu tuote myymälästä, eli ns. click and collect -toiminnallisuutta.

erp toiminnanohjausjärjestelmä

Mitä vaatimuksia nämä odotukset asettavat verkkokauppasoftalle ja taustajärjestelmille?

Valittu verkkokauppa-alusta on tietysti tällöin tärkeä. Moderni verkkokauppa-alusta tukee lukuisia ominaisuuksia, joilla yritys kykenee markkinoimaan myytäviä tuotteita, parantamaan asiakkaan palvelukokemusta, hallinnoimaan erilaisia tuotteita ja kehittämään myyntiään analytiikan avulla.

Mutta ilman reaaliaikaista keskusteluyhteyttä yrityksen tärkeimpiin taustajärjestelmiin, ei verkkokauppa-alustan kaikkia ominaisuuksia ole mahdollista hyödyntää automaattisesti. Tämän vuoksi jokaisen, joka haaveilee toimivasta modernista verkkokaupasta, on otettava huomioon se, miten luodaan keskusteluyhteys verkkokaupan ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) välille.

Ilman yhteyttä ERP:n, ei verkkokaupassa ole nähtävissä esimerkiksi reaaliaikaiset varastosaldot, ellei niitä päivitetä käsin jatkuvasti. Tämä puolestaan voi johtaa karvaisiin pettymyksiin click&collect -asiakkaiden kohdalla. Läpinäkyvyys varastosaldoissa on erityisen tärkeää myös silloin kun yrityksellä on verkkokaupan lisäksi muuta liiketoimintaa kuten kivijalkaliikkeitä tai maahantuontia. Samoin, jos halutaan automaatiota taloushallintoon, on verkkokaupan syytä keskustella kirjanpidon työkalujen kanssa.

toiminnanohjausjärjestelmä

Kannattaa myös tutustua kokoamaamme Verkkokaupan Katteensyöjät -aineistoon, jossa olemme tutkineet suomalaisten verkkokauppaiden suurimpia katetta nakertavia tekijöitä.

Tyytyväiset asiakkaat

Asiakkaamme ovat meille inspiraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä. Erityisen ylpeitä olemme siitä, että tuoreen asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan yli 90% asiakkaistamme suosittelee meitä muille yrityksille.

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö