Miten muodostetaan toimiva verkkokauppa?

Verkkokauppa elää jatkuvaa muutosta. Nopeimmin tämä muutos näkyy kuluttajakaupassa, jossa asiakkaiden odotukset reaaliaikaisista varastosaldoista, nopeista toimitusajoista ja sujuvasta maksamisesta ovat jo arkipäivää. B2B-verkkokauppa muuttuu hitaammin, mutta kaikki mikä tapahtuu kuluttajapuolella, saapuu pienellä viiveellä myös B2B:n.

Magento 1.x verkkokauppa-alustojen tuki päättyy pian, ja moni yritys on miettimässä päivityksen ja vaihtamisen välillä. Tässä kohtaa monien kannattaa kuitenkin pysähtyä miettimään asiaa tarkemmin: Mitä verkkokaupalta todella halutaan ja saavutetaanko nämä hyödyt pelkästään verkkokauppa-alustaa vaihtamalla, vai onko syytä tarkastella tietojärjestelmäkokonaisuutta tarkemmin?

Mitä asiakkaasi odottavat verkkokaupalta?

Riippumatta siitä, myydäänkö tuotteita kuluttajille tai yrityksille, on moni kaupanalan yritys ottanut käyttöön verkkokaupan jossakin muodossa. Tämä ei välttämättä kuitenkaan yksin riitä vastaamaan asiakkaiden kasvaviin odotuksiin.

Kansainväliset verkkokauppajättiläiset ovat olleet kehityksen vetureina, mutta asiakkaiden odotukset kohdistuvat myös pienempiin toimijoihin. Ostajat odottavat verkkokaupalta palvelua, helppoutta ja toimivuutta.

Käytännössä tämä tarkoittaa verkkokaupassa tapahtuvaa asiakaspalvelua, reaaliaikaista tietoa varastosaldoista, selkeitä toimituslupauksia sekä mahdollisuutta seurata paketin saapumista ja maksamisen helppoutta. Yhä useammin verkkokaupalta toivotaan myös mahdollisuutta tulla itse noutamaan valittu ja maksettu tuote myymälästä, eli ns. click and collect -toiminnallisuutta.

Mitä vaatimuksia nämä odotukset asettavat verkkokauppasoftalle ja taustajärjestelmille?

Valittu verkkokauppa-alusta on tietysti tällöin tärkeä. Moderni verkkokauppa-alusta tukee lukuisia ominaisuuksia, joilla yritys kykenee markkinoimaan myytäviä tuotteita, parantamaan asiakkaan palvelukokemusta, hallinnoimaan erilaisia tuotteita ja kehittämään myyntiään analytiikan avulla.

Mutta ilman reaaliaikaista keskusteluyhteyttä yrityksen tärkeimpiin taustajärjestelmiin, ei verkkokauppa-alustan kaikkia ominaisuuksia ole mahdollista hyödyntää automaattisesti. Tämän vuoksi jokaisen, joka haaveilee toimivasta modernista verkkokaupasta, on otettava huomioon se, miten luodaan keskusteluyhteys verkkokaupan ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) välille.

Ilman yhteyttä ERP:n, ei verkkokaupassa ole nähtävissä esim. reaaliaikaiset varastosaldot, ellei niitä päivitetä käsin jatkuvasti. Tämä puolestaan voi johtaa karvaisiin pettymyksiin click&collect -asiakkaiden kohdalla. Läpinäkyvyys varastosaldoissa on erityisen tärkeää myös silloin kun yrityksellä on verkkokaupan lisäksi muuta liiketoimintaa kuten kivijalkaliikkeitä tai maahantuontia.

Samoin, jos halutaan automaatiota taloushallintoon, on verkkokaupan syytä keskustella kirjanpidon työkalujen kanssa.

B2B-kauppaa verkossa?

Kuluttajakaupassa verkkokauppa on jo niin arkipäiväinen asia, ettei sen tärkeyttä tarvitse perustella kenellekään, vaan kyse on pikemminkin siitä, miten vastataan kasvaviin odotuksiin. Sen sijaan yrityspuolen kaupassa muuttujia on huomattavasti enemmän, jonka vuoksi kaikki alan yritykset eivät vielä B2B verkkokauppaa hyödynnä lainkaan. Ja ne, jotka hyödyntävät, toimivat usein teknisesti rajoitetummilla ratkaisuilla kuin kuluttajakaupassa.

Tähän on tietysti monia syitä, kuten esimerkiksi:

  • Asiakaskohtaisesti neuvotellut hinnat
  • Asiakaskunnan tottumukset
  • Verkkokaupan käyttöönoton sekä ylläpidon kustannukset

Fakta on kuitenkin, että kaikki, mikä tapahtuu kuluttajapuolen kaupassa, tapahtuu pienellä viiveellä myös B2B kaupassa. Asiakaskunnan odotukset muuttuvat viimeistään sukupolvenvaihdoksen myötä. Teknologia mahdollistaa asiakaskohtaisten hintojen tarjoamisen verkkokaupassa, mikäli verkkokauppa keskustelee ERP:n tai CRM:n kanssa. Samalla kyetään hyödyntämään muita asiakkuudesta kerättyjä tietoja, kuten ostohistoriaa, tehokkaan palvelukokemuksen tarjoamiseen.

Toteutimme taannoin tutkimuksen B2B verkkokaupan ostamisen esteistä, joka osoitti kirkkaasti kaksi asiaa:

  • Myös B2B:ssä ostaminen alkaa verkosta, vaikka itse transaktio tapahtuisikin muulla tavoin.
  • Verkon kautta halutaan ostaa yhä enemmän myös B2B:ssä.

Kustannuksia et luultavasti pääse pakoon, mutta ne voivat olla odotettua maltillisemmat ja edessä joka tapauksessa.

Kauppiaan epäilykset liittyen verkkokauppaan

Monilla yrityksillä on epäilyksiä verkkokaupan kannattavuuteen liittyen perustuen joko huonoihin kokemuksiin tai omiin olettamuksiin. Mikäli yrityksellä on huonoja kokemuksia verkkokaupan kannattavuudesta omassa liiketoiminnassaan, on ymmärrettävää, ettei siihen haluta tehdä suuria panostuksia. Mutta mistä kannattamattomuus ja suurena pidetyt kustannukset sitten johtuvat? Olemassa on kuitenkin myös kannattavia verkkokauppoja.

Selvittääksemme tämän, toteutimme taannoin tutkimuksen tekijöistä, jotka nakertavat verkkokaupan katetta. Suurimmiksi katteensyöjiksi tutkimuksessa todettiin seuraavat:

  • Logistiikan- ja varastonhallinnan kulut
  • Tietojärjestelmien ylläpidon kulut
  • Useista yhteensopimattomista järjestelmistä johtuva tuplatyö

Näitä kuluja on mahdollista pienentää ja sitä kautta parantaa verkkokaupan kannattavuutta. Toimituskumppaneita voi kilpailuttaa ja näin saavuttaa tehokkuutta logistiikan kustannuksiin.

Kaksi muuta mainittua kuluerää johtuvat siitä, ettei verkkokaupan ja toiminnanohjauksen välillä ole keskusteluyhteyttä. Ylläpitokustannukset ovat korkeita, koska maksetaan päällekkäisistä järjestelmistä ja tuplakirjauksia joudutaan tekemään, koska tieto ei kulje näiden välillä.

Maestron tapa

Yksi tapa toimia on rakentaa integraatiot olemassa olevien ratkaisujen välille ja sitä kautta saavuttaa läpinäkyvyys ja tiedonkulun reaaliaikaisuus ratkaisujen välille. Riippuen siitä, missä vaiheessa järjestelmien elinkaarta toimenpiteisiin ryhdytään, on tämä tapa kuitenkin usein verrattavissa rautalanka- tai ilmastointiteippikorjaukseen.

Maestron tapa toimia on erilainen. Meidän tavassamme toimia verkkokauppa, ERP ja taloushallinto ovat yhtä ja samaa järjestelmää ja esimerkiksi tuote- ja asiakastietoja ylläpidetään vain yhdessä paikassa. Asiakkaalla on yksi ostoshistoria, joka täydentyy yrityksen eri kanavien kautta. Tiedot kulkeutuvat suoraan verkkokaupasta ERP:iin ja taloushallinnon raporttien oikeille riveille saakka.

ERP ja verkkokauppa samalla kertaa kuntoon

”ERP-projekti” on termi, joka saa monet kavahtamaan. Varsinkin, mikäli yrityksen tahtotilana on saada ”vain” toimiva verkkokauppa. Mutta ehjän, automaattisesti toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi vaihtoehdot ovat vähissä – joko rakennetaan integraatio erikseen ERP:n ja verkkokaupan välille tai hankitaan kerralla toimiva kokonaisuus.

Eikä ERP-projektia kuitenkaan ole tarvetta kavahtaa – se voidaan toteuttaa myös nopeasti ja kustannustehokkaasti. Tästä esimerkkinä asiakkaamme Vaunu-aitta, jolle toiminnanohjausjärjestelmän ja verkkokaupan vaihtaminen toi tehokkuutta ja kannattavuutta liiketoimintaan.

Ja lopputuloksena saadaan ratkaisu, joka palvelee liiketoimintaa ja antaa yrityksellenne edellytykset kasvattaa myyntiä kaikissa kanavissa.

Tästä keskustelemme mielellämme kanssasi tarkemmin. Kutsu meidät kylään, niin jutellaan!

 

Lue lisää siitä, miten toteutat toimivan verkkokaupan Maestrolla
Edellinen artikkeli

Toiminnanohjausjärjestelmän ja verkkokaupan vaihtaminen toi tehokkuutta ja kannattavuutta Vaunu-aitan liiketoimintaan

Seuraava artikkeli

Tilitoimisto – vaadi nämä 5 asiaa ohjelmistotoimittajaltasi

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö