Miten teillä hoidetaan saatavien ja kulujen seuranta?

Hoiva-alan yrityksen kannattavuuden varmistaminen vaatii tänä päivänä yrityksen johdolta laaja-alaista ymmärrystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kaikista siihen vaikuttavista seikoista. Silti taloudellista tilannetta seurataan usein lähinnä myynnin näkökulmasta.

Talouslukujen ja kulujen seuranta voi kuulostaa ikävystyttävältä, mutta niihin liittyvä opettelun vaiva palkitaan yrityksen paremmalla tuloksella. Tiedolla johtamiseen ei tarvita kirjanpitäjän ammattitutkintoa, vaan riittää, kun seuraat valittuja raportteja, olet valmis kuuntelemaan kirjanpitäjääsi ja huomioit nämä päätöksenteossasi.

Miten teillä on hoidettu saatavien seuranta?

Mikäli saatavien seuranta ei ole kunnossa, seurauksena voi olla yrityksen maksuvalmiuden heikkeneminen. Tarkalla seurannalla varmistetaan, että maksujen perintä hoidetaan riittävän aikaisin. Isolla asiakasmäärällä saatavien seuraaminen voi olla kuitenkin hankalaa, ja saatavat voivat hävitä kirjanpidon muiden lukujen sekaan.

Usein asiakkaan maksukyvyn heikkenemisestä voidaan havaita hiljaisia signaaleja jo ennen saneerausta tai konkurssia. Tällaisia voivat olla mm. toistuvat tai pidentyneet viiveet maksusuorituksissa. Seurantaa onkin syytä tehdä vähintään viikko- tai jopa päivätasolla, muuten asiakkaan maksukäyttäytymisen muutos voi olla vaikea havaita.

Lisäksi on syytä määrittää valmiiksi toimenpiteet, joihin ryhdytään maksujen viivästyessä. Näin aikaa ei kulu pohtimiseen ja mahdollinen perintäprosessi voidaan aloittaa tehokkaasti.

Miten teillä hoituvat ostojen ja kulujen seuranta?

Talousjohdon on luonnollisesti tiedettävä yrityksen kulut ja velat, jotta tiedetään liiketoiminnan tuloksen, onko liiketoiminta kannattavaa, sekä mihin myynnin katteet mahdollisesti häviävät.

Mutta entä palkkakulut? Lomapalkkavelat on vielä verrattain helppo huomioida tuloksessa ilman erityisiä toimenpiteitä, mutta äkillisesti kasvaneet juoksevat palkkakulut ovat hankalampia ja voivat syödä hyvän myyntikuukauden tuloksen. Myynnin perusteella kuukausi voi näyttää hyvältä, mutta tuloslaskelmasta ilmeneekin, että palkkakulut ovat kasvaneet valtavasti kiireapulaisten, viikonlopputuuraajien ja ylitöiden vuoksi.

Ostolaskujen jaksottaminen on kirjanpidollinen toimenpide, jossa kulut jaetaan sille ajanjaksolle, jolle hankinnan vaikutukset jakautuvat.

Jaksottamalla isompien ostolaskujen kustannukset pidemmälle aikavälille, saadaan vertailukelpoinen kuva yrityksen tuloksesta kuukausitasolla. Tämä antaa sinulle edellytykset seurata liiketoimintasi kehitystä. Kyse on siis erityisesti johtamiseen käytettävän tiedon laadusta, mutta suurien investointien kohdalla se vaikuttaa myös yrityksen taseeseen.

Maestron teknologia auttaa varmistamaan, että tarvitsemasi tieto on aina reaaliaikaista ja helposti saatavilla. Lisäksi Maestron pitkälle viety automaatio tuo tämän tarvittavan tiedon käytettäväksesi silloin kun sitä tarvitset – napin painalluksella. Automaatio tuottaa talousjohdolle esimerkiksi vakiomuotoisen maksuvalmiusennusteen, josta on helppo seurata saatavia niiden ikäjakauman mukaan. Lisäksi kassanhallinta, palkkakulujen- sekä ostojen seuranta ja liiketoiminnan johtaminen täsmällisellä tiedolla on helppoa. Saat otettua tulos- ja taselaskelmat niin usein kuin tarvitaan ja vertailu vanhoihin laskelmiin käy helposti.

Maestrolta saat osaamista ja apua

Ohjelmistoa ei luonnollisesti vaihdeta kevein perustein, ja vaihtamiseen liittyy aina paljon myös muita kysymyksia:

  • Miten uusi ratkaisu eroaa aikaisemmasta?
  • Kuinka työlästä vaihtaminen on?
  • Voiko ohjelmiston toimittajaan luottaa?
  • Saammeko uudesta ohjelmistosta riittävästi aikaa säästäviä hyötyjä?
  • Paljonko vaihtamisprosessi kuormittaa omaa hallintoamme?

Me maestrolaiset ymmärrämme hoiva-alan tarpeet, ja lupaamme sujuvan vaihtoprosessin. Olemme tehneet taloushallinnon ohjelmistokokonaisuutta jo reilusti yli 30 vuotta. Ratkaisumme avulla yrityksesi saa päätöksenteon tueksi reaaliaikaista tietoa liiketoimintasi tilasta ja tehostat taloushallinnon rutiinejasi. Samalla saavutat merkittäviä kustannussäästöjä.

Järjestelmämme käytetään turvallisesti Maestron konesalista, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia ylläpidosta tai päivityksistä. Maestron ratkaisut toimivat yhtenäisellä alustalla, jolloin tietoja tarvitsee kirjata vain kerran, jonka jälkeen ne siirtyvät reaaliaikaisesti kirjanpitoon ja raportteihin.

Voit hankkia Maestron yrityksesi käyttöön joustavasti SaaS-mallilla, rahoituksella tai investointina – aina turvallisesti Maestron konesalista.

Lue lisää Maestron kokonaisuudesta hoiva-alalle
Edellinen artikkeli

Estääkö taloushallinnon automaation puute reaaliaikaisen tiedon saamisen yrityksen talouden nykytilasta??

Seuraava artikkeli

MetroAuton järjestelmähanketta ei oltu vielä edes suunniteltu, kun Maestro vei mennessään.

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö