Estääkö taloushallinnon automaation puute reaaliaikaisen tiedon saamisen yrityksen talouden nykytilasta??

Moni kuljetusalan yritys on jossain vaiheessa liiketoimintaa tilanteessa, jossa joudutaan vakavasti pohtimaan tietojärjestelmien vaihtamista.

Varsinkin, jos vaihtamiseen liittyy pakottavat olosuhteet, kuten nykyisen ohjelmiston tuen päättyminen tai ylisuuret ylläpitomaksut. Vielä isompi syy voi olla tilanne, jossa kannattavan liiketoiminnan jatkaminen on mahdottomuus nykyisellä ohjelmistolla.

Esimerkiksi:

 • Nykyratkaisun ominaisuudet eivät kasva liiketoiminnan kehityksen mukana.
 • Ohjelmistosta ei saada riittävän informatiivisia liiketoiminnan tehokkuuden analysointia auttavia raportteja, tai raportointi laahaa pahasti jäljessä.
 • Kirjanpito ja raportointi sitoo liikaa henkilöresursseja.
 • Ostolaskujen käsittely, kierto ja hyväksyminen on työlästä ja aikaa vievää.
 • Kulujen ennakoitavuus on hankalaa reaaliaikaisen tiedon puuttuessa.

Taloushallinnon automaation puute estää reaaliaikaisen tiedon saamisen yrityksen talouden nykytilasta – ja sitä kautta myös tehokkaan tulevaisuuden ennakoinnin.

Esimerkkinä vaikkapa:

 • Saadaanko huoltokustannukset raportointiin kohdistettuna yksittäiseen ajoneuvoon?
 • Saadaanko ostolaskuista tieto suoraan käyttöomaisuuskirjanpitoon, ja automaattiset poistot taseeseen?
 • Reaaliaikainen tieto kaikista kalustoon liittyvistä kuluista?

Jotta talouden lukuihin saataisiin reaaliaikainen näkymä, on lukujen tuottamista pystyttävä nopeuttamaan. Käytännössä tämä tarkoittaa tietojen syöttämistä kertakirjauksella ja automaatiota saman tiedon siirtymisessä taloushallinnon funktiosta toiseen, kuten myyntilaskutuksesta kirjanpitoon. Tai muista funktioista taloushallintoon, kuten työvuorosuunnittelusta palkanhallintaan.

Kun tieto menneestä pystytään tuottamaan liki täysin automaattisesti, saadaan aina reaaliaikainen kuva siitä, mitä yrityksen taloudessa tapahtuu. Tämä tieto – yhdessä menneestä koottujen raporttien kanssa – auttaa talousjohtoa ennustamaan myös tulevaisuutta ja johtamaan yrityksen tekemiä päätöksiä tiedolla.

Näin voidaan ennakoida ja välttää liiketoiminnan sudenkuopat – aina hajoavista renkaista liian korkeisiin ylityökustannuksiin.

Johdetaanko teidän yritystänne tiedolla vai tunteella?

Maestrolta saat osaamista ja apua

Ohjelmistoa ei luonnollisesti vaihdeta kevein perustein, ja vaihtamiseen liittyy aina paljon myös muita kysymyksia:

 • Miten uusi ratkaisu eroaa aikaisemmasta?
 • Kuinka työlästä vaihtaminen on?
 • Voiko ohjelmiston toimittajaan luottaa?
 • Saammeko uudesta ohjelmistosta riittävästi aikaa säästäviä hyötyjä?
 • Paljonko vaihtamisprosessi kuormittaa omaa hallintoamme?

Me maestrolaiset ymmärrämme kuljetusalan tarpeet, ja lupaamme sujuvan vaihtoprosessin. Olemme tehneet taloushallinnon ohjelmistokokonaisuutta jo reilusti yli 30 vuotta. Ratkaisumme avulla yrityksesi saa päätöksenteon tueksi reaaliaikaista tietoa liiketoimintasi tilasta ja tehostat taloushallinnon rutiinejasi. Samalla saavutat merkittäviä kustannussäästöjä.

Järjestelmämme käytetään turvallisesti Maestron konesalista, jolloin sinun ei tarvitse huolehtia ylläpidosta tai päivityksistä. Maestron ratkaisut toimivat yhtenäisellä alustalla, jolloin tietoja tarvitsee kirjata vain kerran, jonka jälkeen ne siirtyvät reaaliaikaisesti kirjanpitoon ja raportteihin.

Voit hankkia Maestron yrityksesi käyttöön joustavasti SaaS-mallilla, rahoituksella tai investointina – aina turvallisesti Maestron konesalista.

Lue lisää Maestron tarjoomasta kuljetustoimialalle
Edellinen artikkeli

Henkilökuva: Sini Vilhusen työpäivä muodostuu tilitoimistojen auttamisesta

Seuraava artikkeli

Miten teillä hoidetaan saatavien ja kulujen seuranta?

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö