Kuinka vähentää henkilöstökulujen kirjanpitoon kuluvaa aikaa?

Monella toimialalla – esimerkiksi kuljetusalalla – katteet ovat yleisesti ohuita ja alttiita taloussuhdanteen muutoksille. Tämän vuoksi reaaliaikainen liiketoimintalukujen seuraaminen, raportoiminen sekä toimenpiteiden suunnitteleminen näiden pohjalta on yrityksen kannattavuuden kannalta elintärkeää ja toisaalta myös kilpailutekijä, jolla voidaan osoittaa markkinalle yrityksen luotettavuus.

Jotta talousjohto voi lunastaa roolin muuttuneet odotukset, on työpäivää määrittävien tehtävien muututtava myös. Käytännössä tämä tarkoittaa automaatioasteen nostamista aiemmin käsin tehdyissä kirjanpidollisissa tehtävissä.

Liiketoiminta muodostuu ihmisistä

Henkilöstökulut muodostavat usein merkittävimmän yksittäisen osan liiketoiminnan kustannuksista usealla henkilöstöpainotteisella toimialalla. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstöön liittyviä kuluja on tärkeä hallita. Koska katteet ovat ohuita, on kustannuksia seurattava aktiivisesti.

Kuinka teillä kerätään henkilöstöön liittyviä kirjanpidon lukuja?

Kuljetustoimialalla lukuja voidaan kerätä ajotietokoneella sekä paikantimella ja teoriassa niitä pystytään seuraamaan reaaliajassa. Käytännössä niitä on kuitenkin järkevämpää seurata palkkajaksoittain, jolloin tieto kerätään palkkahallinnasta ja ajetaan raportointityökaluun.

Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, talouspäällikkö Tuomas Anttila: ”Aiemmin henkilöstölukujen kirjaaminen ja seuraaminen tehtiin käsin ja oli käytännössä täysipäiväinen työ. Palkkahallinnon automaatio on saanut aikaan sen, että nykyään henkilöstöön liittyvään kirjanpitoon menee alle kaksi työpäivää viikossa.”

Lue lisää Tuomaksen kokemuksia Maestron tuomista hyödyistä.

Mitä hyötyä Maestro Palkanlaskenta tuo kuljetusyrityksellesi?

  • Se tuottaa kirjanpidon aineiston palkkojen osalta täysin automaattisesti.
  • Se laskee automaattisesti ennakko-, työntekijän työttömyysvakuutus-, työntekijän työeläke- sekä ay-maksupidätykset.
  • Myös palkkojen maksutiedot siirtyvät samalla maksuliikenteeseen.
  • Palkkatiedot voivat muodostua palkkatietojen syötön ja matkalaskujen käsittelyn lisäksi myös kolmansien osapuolien ohjelmistoista, esimerkiksi työvuorosuunnitteluohjelmistoista. Monista muista järjestelmistä poiketen Maestrossa palkat voidaan kirjata sitomatta niitä palkkajaksoihin.
  • Palkanlaskennalle olennaiset tulosteet ja raportit helposti saatavilla monipuolisesti.
  • Esimerkiksi lomapalkkalaskenta ja -tilastot, lomareskontra, pekkaset, lähdeverolliset, palkkatodistukset, poissaoloraportit,  ja palkkalistat ovat helposti hallittavissa palkanlaskentaohjelmassa ja saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.
  • Jaksotukset ja sisäinen laskenta hoituvat automaattisesti.  Palkkatiedot jaksottuvat kirjanpitoon kuukausittain eläkkeiden, sosiaaliturvamaksujen ja muiden sivukulujen osalta.
  • Sisäisen laskennan tiedot ja sosiaalikulut jakautuvat automaattisesti kirjanpitoon palkkatapahtuman rivien perusteella.
Edellinen artikkeli

Pitkäaikainen asiakkaamme Autosalpa Oy:lle Kouvolan kaupungin yrittäjäpalkinto

Seuraava artikkeli

Nyt voisi olla hyvä hetki suunnitella toimiva verkkokauppa

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö