Mitkä hallinnon rutiinit vievät aikaa kuljetusyrityksissä?

Mitkä hallinnon rutiinit vievät aikaa kuljetusyrityksissä?

Pienten marginaalien kuljetusalalla nopeasti kasvaneet polttoainekustannukset ja arvaamaton markkinatilanne koettelevat kannattavuutta, ja haastavat yritykset keksimään keinoja toiminnan tehostamiseen sekä kustannuksien keventämiseen.

Taloushallinnolla on erityinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Taloushallinnon on seurattava saatavia sekä kokonais- ja hankintakustannuksia tarkkaan. Tiedon on liikuttava nopeasti ja raportoinnilta toivotaan reaaliaikaisuutta, mutta manuaaliset kirjaukset eri järjestelmien välillä ja laskujen käsittelyn hitaus aiheuttavat haasteita. Tämä käy ilmi taannoin toteuttamassamme kuljetusalan tutkimusraportissa.

Vastaajien mukaan automaation puute hallinnon rutiineissa vei eniten vastaajien aikaa. 24% vastaajista sanoi ostolaskujen käsittelyn vievän liikaa aikaa. 21% vastaajista mainitsi tietojen siirron järjestelmien välillä tapahtuvan osin tai kokonaan manuaalisesti.

 

Voit ladata tutkimusraportin käyttöösi tästä

 

24% vastaajista sanoi ostolaskujen käsittelyn vievän eniten aikaa. Pystyykö tekoäly auttamaan hallintoa?

Taloushallinnon kokonaisratkaisuna Maestro auttaa kuljetusalan yrityksiä vähentämään käytössä olevien ohjelmistojen määrää ja tehostamaan taloushallinnon rutiineja pitkälle viedyn automaation avulla.

Osana tätä tehostamista olemme ottaneet tekoälyn mukaan tukemaan aiemminkin jo pitkälle kehitettyä sääntöpohjaista ostolaskujen käsittelyn sisäistä automaatiota. Järjestelmää ollaan parhaillaan käyttöönottamassa eräällä Suomen suurimmista kuljetusyrityksistä.

Voisimmeko auttaa teitä turhien rutiinien vähentämisessä?

Taloushallinnon yleinen automaatio ja tekoälyn käyttö ostolaskujen käsittelyssä parantaa yrityksen tehokkuutta, tarkkuutta ja kustannustehokkuutta. Samalla se vähentää hallinnon kuormaa ja turhia rutiineja merkittävästi sekä vapauttaa työaikaa tärkeämpään.

Näin hallinnolle jää enemmän aikaa yrityksen muun toiminnan tehostamiseen – ja esimerkiksi autokohtaiseen kulujen ja tuottojen seuraamiseen.

Lue lisää

 

Miksi tutkimme kuljetusalan yrityksiä?

Maestroa käyttää jo yli 20 kuljetusalan yritystä – myös Suomen suurimpiin kuuluvia – ja kuljetusala onkin yksi tärkeimmistä asiakasryhmistämme. Toteutimme tämän tutkimuksen ymmärtääksemme paremmin alan erityispiirteitä ja auttaaksemme osaltamme yrityksiä vastaamaan muuttuneen markkinan tehokkuuden vaatimuksiin.

 

Kuljetusala_taloushallinto-maestro

Edellinen artikkeli

Asiakaswebinaari: Mitä tekoäly tuo mukanaan ostolaskujen käsittelyyn?

Seuraava artikkeli

Taloushallinto, verkkokauppa ja muut myynnin järjestelmät yhdestä paikasta?

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö