Miten kuljetusyritys voi reagoida talouden muutoksiin?

Kuljetusala on ohuiden katteiden liiketoimintaa, joka reagoi suoraan muutoksiin yleisessä taloudellisessa tilanteessa – luonnollisesti varsinkin tällaisina erityisinä aikoina. Kun esimerkiksi valmistavalla teollisuudella menee hyvin, myös kuljetusala kukoistaa. Samoin vaikkapa myönnettyjen rakennuslupien määrästä voi päätellä, kuinka paljon rakennustavaran kuljetukset tulevat työllistämään lähivuosina.

Mitkä luvut indikoivat muutoksia, ja mitä silloin tulisi tehdä?

Seuraamalla pitemmällä aikajaksolla sellaisia lukuja kuten henkilöstöön liittyvät kulut, kalustoon käytetyt huoltoeurot per kilometri, kuljetusten täyttöasteet sekä mahdolliset alihankkijakustannukset ja peilaamalla näitä lukuja yleisiin taloustilanteen muutoksiin, on mahdollista hienosäätää liiketoimintaa jatkuvasti jolloin vältytään pahimmilta yllätyksiltä.

Esimerkiksi jo pienet muutokset henkilöstön vajaatunneissa sekä kuljetusten täyttöasteissa ovat asioita, joita hienosäätämällä voidaan tehostaa liiketoimintaa huomattavasti. Milloin olisi esimerkiksi aika investoida lisäkalustoon ja rekrytoida lisää kuljettajia tai milloin olisi syytä vähentää ostopalveluiden käyttöä.

Tärkeintä läpinäkyvyys, ennakointi ja suunnitelmallisuus

Tärkeintä on siis asennoituminen jatkuvaan seurantaan, reagointiin ja hienosäätöön.

 • Seurata samanaikaisesti yleisiä taloustilanteen indikaattoreita
 • Pureutua oman liiketoiminnan keskeisiin lukuihin ja koota näistä selkeitä raportteja
 • Peilata näitä keskenään

Jotta näistä kaksi viimeistä olisivat mahdollisia, ne vaativat yritykseltä taloushallinnon järjestelmän, jossa liiketoiminnan keskeiset luvut saadaan koottua raportointia varten automaattisesti ja kertakirjauksella. Tämä säästää kirjanpitoon ja raportointiin kuluvaa työaikaa, jolloin hallinnon aikaa voidaan ohjata yrityksen liiketoiminnan hoitamiseen.

Taloushallinnon automaation puute estää reaaliaikaisen tiedon saamisen yrityksen talouden tilasta – ja sitä kautta myös tehokkaan tulevaisuuden ennakoinnin.

Esimerkiksi vaikkapa:

 • Saadaanko huoltokustannukset raportoinnissa kohdistettua yksittäiseen ajoneuvoon?
 • Saadaanko ostolaskuista tieto suoraan käyttöomaisuuskirjanpitoon, ja automaattiset poistot taseeseen?
 • Reaaliaikainen tieto kaikista kalustoon liittyvistä kuluista?

Entä miten teillä sujuu ostolaskujen käsittely?

 • Jääkö teillä käteisalennuksia hyödyntämättä?
 • Paljonko maksatte turhia korkokuluja viivästyneistä ostolaskuista?
 • Saatteko kaikki laskut sähköisesti yhteen järjestelmään, jossa ne voidaan hyväksyä napin painalluksella?

Osaako nykyinen järjestelmänne tunnistaa usein toistuvia laskuja, jotka voitaisiin automatisoida ja säästää näin merkittävästi työaikaa? Yhdessä asiakkaidemme kanssa tehtyjen mittausten mukaan noin 40% laskuista on sellaisia säännöllisesti toistuvia, joiden käsittely voitaisiin automatisoida kokonaan.

Maestron lupaus kuljetusalan yritykselle

Lupauksemme teidän kaltaiselle kuljetusalan yritykselle on, että hyödyntämällä Maestron ratkaisuja monipuolisesti kirjanpitoon, reskontriin, palkkoihin sekä matka- ja ostolaskujen käsittelyyn on mahdollista vähentää näihin rutiineihin käytettävää aikaa parhaimmillaan jopa kolmannekseen entisestä.

Tällaisia tuloksia olemme tuottaneet mm. Kuljetusliike Kantola & Koramolle sekä Lehtonen Yhtiöt Oy:lle.

Maestro oikaisee kirjanpidon rutiineja niin paljon, että talousjohdolla jää aikaa keskittyä liiketoiminnan kannalta tärkeämpiin asioihin, kuten

 • reaaliaikaiseen liiketoimintalukujen seurantaan, kuten breakeven-analyysiin tai autokohtaisiin kustannuslaskelmiin
 • näistä saatavien lukujen raportointiin
 • liiketoiminnan kehittämiseen seurannan ja raportoinnin pohjalta
 • tarjousten kannattavuuden analysointiin
 • reittikohtaisten analyysien tekemiseen

 

Lue lisää Maestron tuomista hyödyistä kuljetusyritykselle

 

Yhteyshenkilösi Maestrolla

Jesse Järvinen
Avainasiakaspäällikkö
Puh. 0207 505 649
jesse.jarvinen@maestro.fi

Edellinen artikkeli

Yksi kumppani vai seitsemän eri toimittajaa?

Seuraava artikkeli

Autokaupan ostolaskujen automatisointi Maestrolla

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö