Maestron ja OK Perintä yhteistyöhön – lähtökohtana asiakas

Asiakkaan maksu viivästyy ja yrityksesi siirtää sen perintätoimiston käsittelyyn. Toimeksiannon saatuaan perintätoimisto vie saataviin liittyvät tiedot sisäisen prosessin läpi. Tällä välin loppuasiakas on maksanut viivästyneen maksun alkuperäisellä laskulla ja hermostuu perintälaskun saapuessa. Asiakas soittaa vihaisena ensin perintätoimistoon ja sitten sinulle. Riippuen asiakkaasta sekä siitä, miten tilanne hoidettiin, voi olla, että kyseessä oleva asiakas ei jatkossa enää ole asiakas. Kuulostaako tutulta?

Asiaa tuntevalle voi olla itsestään selvää, että kyseessä on kaksi eri toimijaa ja vähintään kaksi eri järjestelmää, eikä tieto näiden välillä kulje automaattisesti ilman ponnisteluja. Tavallisesti asiakas ei kuitenkaan tätä tiedä, vaan olettaa, että maksutiedot näkyvät kaikkialla välittömästi.

Maestron ja OK Perinnän yhteistyö perustuu pyrkimykseen tarjota yhteisille asiakkaille järjestelmä- ja palvelukokonaisuutta, joka säilyy yhtenäisenä ja läpinäkyvänä koko putken läpi. Tämä mahdollistaa sen, ettei yllä kuvailtua tilannetta pääse syntymään ja, että perintätoimisto toimii aina reaaliaikaisten maksutietojen perusteella.

Tarjoamme yhdessä kattavan toiminnanohjauksen, taloushallinnon ja saatavienhallinnan kokonaisuuden, joka tuo parempaa läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta yrityksen kassavirtaan. Lisäksi se mahdollistaa inhimillisemmän ja kunnioittavamman palvelukokemuksen niissä usein herkissä ja yksilölle hankalissa tilanteissa, joissa perinnän piiriin päädytään.

Samat arvot ja tavoitteet kumppanuuden perustana

Maestron ja OK Perinnän yhteistyö alkoi yhteisen asiakkaan tarpeesta. Asiakkaalla oli toiveena saada läpinäkyvyys laskutuksen, reskontran ja kirjanpidon sekä perintäkumppanin järjestelmien välille.

Alkutunnusteluiden jälkeen Maestro ja OK Perintä totesivat yrityksillä olevan yhtenevät arvot, joista tärkeimpänä asiakkaan ja loppuasiakkaan palveleminen niin hyvin kuin mahdollista omalla liiketoiminnallisella vahvuusalueellaan.

Jaetut arvot ja suhtautuminen yhteistyöhön loi pohjan aidolle kumppanuudelle, johon molempien osapuolten oli helppo sitoutua. Päätimme tarjota yhteisratkaisua kaikille nykyisille ja tuleville asiakkaillemme.

Mikä on ongelman taustalla?

Perinteisesti haasteena on se, että siinä vaiheessa, kun laskuttava yritys on siirtänyt maksun perintätoimiston käsittelyyn, toimii perintätoimisto toimeksiantajan ilmoittaman tiedon perusteella. Heillä ei tällöin ole käytettävissään reaaliaikaista tietoa maksujen tilasta.

”Maestron ja OK Perinnän yhteiset asiakkaat säästyvät jatkossa tältä ongelmalta. Olemme yhteistyössä rakentaneet integraation, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkulun järjestelmien välillä. Kun OK Perinnältä otetaan yhteyttä loppuasiakkaaseen, kyetään tälle tarjoamaan asiantuntevaa apua tilanteeseen, joustavat maksukeinot ja hyvää palvelua, joka perustuu reaaliaikaiseen tietoon maksujen tilasta.”, kertovat Maestron liiketoimintajohtaja Matti Riivari sekä OK Perinnän asiakkuuspäällikkö Toni Hannuksela yhdessä.

OK Perintä – uuden ajan perintätoimisto

Laskuttavan yrityksen näkökulmasta on tärkeää, että saatavat tulevat maksetuksi ja ettei yrityksen kassavirta kärsi asiakkaan maksukyvyn häiriöistä. Loppuasiakkaan näkökulmasta tilanne voi kuitenkin usein olla hankala. Perinnän piiriin päätyminen on useimmiten poikkeuksellinen tilanne yksilön tai yrityksen elämässä, johon saattaa liittyä myös häpeää ja epäonnistumisen tunteita.

”OK Perinnällä uskomme siihen, että tehokkaan saatavienhallinnan ja asiakkaan kunnioittamisen ei tarvitse olla ristiriidassa keskenään. Toimeksiantajan kannalta olennaista on varmistaa maksujen saaminen, ei kiusallisten tilanteiden luominen loppuasiakkaalle”, sanoo asiakkuuspäällikkö Toni Hannuksela OK Perinnältä. ”Olennaista on, että asiakas kohdataan henkilökohtaisesti tavalla ja ajankohtana, joka parhaiten sopii tälle, sekä pyritään löytämään maksujärjestely, joka sopii tämän tilanteeseen ja johon tämä voi sitoutua. Oli kyse sitten yrityksestä tai yksilöstä”.

Yhteistyöstä

Jotta perintäkumppani pystyisi hoitamaan osansa palveluketjussa parhaalla mahdollisella tavalla, tulee tällä olla näkyvyys loppuasiakkaan maksutietoihin.

”Perintäkumppanin valinta on tärkeä päätös, koska väärä valinta voi pahimmillaan vahingoittaa liiketoimintaa esim. asiakaspoistuman kautta. Ja vaikka meidän kumppanuudessamme OK Perinnän kanssa ei varsinaisesti ole kyse aivan tästä, suhtauduimme valintaan samalla vakavuudella”, kertoo Maestron liiketoimintajohtaja Matti Riivari.

”Koska konkreettisesti puhutaan isosta integraatio-operaatiosta Maestron ratkaisujen sekä OK Perinnän järjestelmän välillä, emme halunneet lähteä siihen liian heppoisin perustein. Löydettyämme yhteisen arvopohjan ja todetessamme, että molemmat ovat halukkaita aitoon yhteistyöhön oli kuitenkin helppo sitoutua tähän projektiin. Lopputulos palvelee kaikkia: Maestroa, OK Perintää, yhteisiä asiakkaitamme sekä yhteisten asiakkaidemme asiakkaita”, hän jatkaa.

Kenelle yhteisratkaisu sopii?

Suuren laskutusvolyymin yritykset kuten kaupan- ja palvelualan yritykset hyötyvät yhteistyöstä eniten.

Maestron ratkaisujen nykyisille käyttäjille tämä voi tarkoittaa luotettavan perintätoimiston käyttöönottoa ensimmäistä kertaa. Mikäli perintäpalveluita hyödynnetään jo, voi palveluntarjoajan tarkastelu silti olla harkitsemisen arvoista. Yritys säilyttää samat hyödyt kassavirtaan nähden, mutta asiakkaiden palvelukokemusta pystytään parantamaan.

Kun perintätoimistolla on reaaliaikainen näkyvyys maksusuorituksiin ja -tietoihin riippumatta siitä, onko maksut osoitettu perintätoimistolle tai alkuperäiselle laskuttajalle, voidaan varmistaa onnistuneet kohtaamiset ja toimiva saatavienhallinnan kokonaisuus.

Ota yhteyttä, mikäli haluat kuulla lisää Maestron ja OK Perinnän yhteispalvelusta.

Edellinen artikkeli

Teräsohutlevyjen maahantuoja ja jalostaja Metehe Oy on kasvanut Maestron järjestelmien tukemana

Seuraava artikkeli

Toiminnanohjausjärjestelmän ja verkkokaupan vaihtaminen toi tehokkuutta ja kannattavuutta Vaunu-aitan liiketoimintaan

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö