Harkitsetko verkkokaupan vaihtamista tai käyttöönottoa?

Harkitsetko verkkokaupan vaihtamista tai käyttöönottoa?

Verkko-ostamisen helppous ja riippumattouus ajasta ja paikasta on tullut meille itsestäänselvyydeksi kuluttajana. Hyvät kokemukset ja tätä kautta henkilökohtaiset mieltymykset ohjaavat toimimaan samoin myös yritysten välisessä kaupankäynnissä. Niinpä esimerkiksi tarkan tuotetiedon ja saatavuuden näyttäminen asiakkaalle alkaa olla jo perusvaatimus uuteen tilanteeseen heränneen ostajan näkökulmasta. Tämä pätee yhtälailla B2C- ja B2B-kaupassa.

Verkkokauppiaalle tämä tarkoittaa myös taustalla pyörivän toiminnanohjauksen merkityksen ymmärtämistä.

Mitä piilee toimivan verkkokaupan takana?

Toimivan verkkopalvelukonaisuuden taustalla on oltava automaattinen integraatio ERP- järjestelmän ja verkkokaupan välillä. ERP-järjestelmän tärkeitä toimintoja on se, että eri asiakkaille voidaan luoda omia asiakaskohtaisia hinnastoja, nettohinnastoja ja esimerkiksi asiakas- tai tuoteryhmäkohtaisia alennuksia. Nämä kaikki pitää pystyä tekemään monipuolisesti ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Jos yrityksen toiminnassa merkittävänä kilpailuetuna on se, että asiakkaille kyetään luomaan moninaisia ja asiakaskohtaisia hinnoittelumalleja, on tästä voitava pitää kiinni myös ostamisen siirtyessä verkkoon. Ehdoton edellytys tietojärjestelmälle lienee se, että se ei rajoita yrityksen liiketoimintakriittisiä menestystekijöitä!

Maestro keventää polkuasi verkkoon siirtymisessä

Verkkoon siirtyminen voi olla monelle B2C- ja B2B-kauppiaalle iso prosessi. Koko valikoiman siirtäminen kaikkine hinnoitteluvaihtoehtoineen verkkoon on iso muutos.  Olemme Maestrolla halunneet keventää tätä polkua niin, että siirtymä on mietitty kokonaisuuden kannalta valmiiksi.

Olennaisimpana osana ratkaisua on pitkälle viety ja reaaliaikainen integraatio Maestro Verkkokaupan ja Maestro Toiminnanohjauksen välillä – unohtamatta Maestron Taloushallintoa. Tämä valmis ratkaisukokonaisuus mahdollistaa sen, että kaikki hyväksi koettu ja asiakkaille rakennettu yksilöllinen palvelu voidaan avata verkkoon.

Maestron kokonaisuus on tuotteistettu niin, että käyttöotto on tarvittaessa hyvinkin kevyt ja tarpeiden kasvaessa ratkaisu mahdollistaa palvelun kehittämisen lähes rajattomasti. Jos kynnys koko liiketoiminnan avaamisesta verkkoon tuntuu ylitsepääsemättömältä, voi toki lähteä liikkeelle kevyemmin, vaikkapa avaamalla verkkopalvelu vain valittujen asiakas- tai tuoteryhmien osalta.

Kuluttajakaupan osalta sanotaan, että verkkokaupan voi avata vain kerran. B2B-kaupassa verkkokauppaa voi kuitenkin kehittää vähän kerrallaan, hioa toimintoja, tuoda uusia asiakkuuksia ja tuoteryhmiä sisään pikkuhiljaa.

Lue lisää verkkokaupan ja toiminnanohjauksen ratkaisuista

 

 

Haluatko tietää lisää?

Voimme sopia esittelystä joko tulemalla paikan päälle, tai aloittaa vaikkapa etäesittelyllä oman tietokoneesi kautta.

Jesse Järvinen
Avainasiakaspäällikkö

Puh. 0207 505 649
jesse.jarvinen@maestro.fi

Edellinen artikkeli

Hyvä integroitavuus autokaupan järjestelmiin oli keskeinen valintakriteeri Toyota Autotalot Oy:lle

Seuraava artikkeli

Anna automaation auttaa taloushallinnon, ostolaskujen käsittelyn ja palkkahallinnon rutiineissa

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö