Suomalaisten verkko-ostot jatkavat kasvussa – olisiko nyt hyvä aika pistää paukkuja verkkokauppaan?

Suomalainen verkkokauppa jatkaa kasvuaan edelleen

Kaupan liiton digiostamista koskevan tutkimuksen mukaan jo 64% verkko-ostoksista tehdään kotimaisista verkkokaupoista, kun vuonna 2017 luku oli 54%. Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenojan mukaan suomalaisten verkkokaupan kuluttajamarkkinoiden kasvu nojaa vahvasti vanhempien digiostajien määrän kasvuun, sekä nuorempien asiakkaiden ostotiheyden muutokseen.

Tutkimuksen mukaan ennen pandemiaa 2019 netin käyttäjistä 65% oli tehnyt verkko-ostoksia edellisen kvartaalin aikana. Vuonna 2021 osuus oli noussut jo runsaaseen 74%:iin. Eniten kasvoi yli 65-vuotiaiden määrä.

Kotimaisen verkkokaupan kasvu on ollut vahvaa. Verkko-ostot kasvoivat 11% edellisvuodesta. Tätä selittää osaltaan ruoan verkkokaupan vahva nousu pandemian aikana. Mutta lisäksi kotimainen kauppa on digitalisoitunut voimakkaasti, ja palveleekin kuluttajia nyt aikaisempaa monipuolisemmin. Tämä kehitys on jatkunut jo useamman vuoden ajan.

Lisäksi kotimaisen kaupan digitaalisen asiakaspalvelun parantuminen näkyy siinä, että suurimmista myyjistä aikaisempaa useampi on nyt kotimainen. Kun vuonna 2018 20 parhaimmasta verkkokaupasta 45 prosenttia oli kotimaisia yrityksiä, nyt niiden osuus on jo 70 prosenttia.

Postin verkkokauppatutkimus puolestaan kertoo, että Suomessa verkkokaupan kasvu tulee jatkossa kotimaasta ja EU:n sisältä. 68% suomalaisista aikoo ostaa tulevaisuudessa enemmän kotimaisista verkkokaupoista. Lisäksi suomalaisten verkko-ostosten euromäärä on noussut tasaisesti vuodesta 2019.

 • Mistä maista suomalaiset tilaavat eniten? Eniten tilataan Saksasta ja Ruotsista. Kiinasta ja Iso-Britanniasta tilausmäärät ovat puolestaan laskussa.
 • Mitkä maat tilaavat Suomesta eniten? Suomesta tilataan eniten naapurimaista, eli Ruotsista, Virosta ja Tanskasta.
 • Miksi suomalainen verkkokauppa valitaan ostopaikaksi? Suomalainen verkkokauppa valitaan silloin, kun tuotetta ei saa muualta. Myös nopea toimitusaika vaikuttaa ostopäätökseen. Tuotteen edullisuus ja toimituskulut vaikuttivat myös päätökseen.

SVEAn suuri verkkokauppatutkimus osoittaa tämän myös. Verkko-ostajat suosivat nyt kotimaista. Kotimaisen verkkokaupan suosio on säilynyt korkeana – 95 prosenttia verkko-ostajista oli viimeisen vuoden aikana asioinut kotimaisessa verkkokaupassa. Ulkomaisissa verkko- kaupoissa asioineiden osuus laski 51 prosenttiin edellisvuotisesta 54 prosentista. Pientä laskua voi osaltaan selittää Brexit sekä EU:n ulkopuolelta tulevien ostosten arvonlisäveron ja tullauksen muuttuminen pakolliseksi myös pienten ostosten kohdalla.

Kotimainen verkkokauppa koetaan turvalliseksi ja ekologiseksi vaihtoehdoksi. Kotimainen verkkokauppa valitaan helppouden ja nopeuden vuoksi, minkä lisäksi vastauksissa nousi esiin vastuullisuus. Kotimaisia kauppoja haluttiin tukea muun muassa ekologisuuden ja niiden suomalaisia työllistävän vaikutuksen vuoksi. Lisäksi vastauksissa korostui kotimaisen verkkokaupan turvallisuus sekä luotettavuus – mahdollisissa ongelmatilanteissa asiointi sujuu suomeksi, ja palautukset sekä takuuasiat on helpompi hoitaa kotimaisen kuin ulkomaisen verkkokaupan kanssa.

Suomalaisen verkkokauppiaan onkin hyvä viestiä asiakkaille, kuinka yritys ottaa huomioon ympäristön sekä yhteiskunnan päivittäisessä toiminnassaan. Oli kyseessä paikallisen työvoiman käyttö tai ympäristöystävällinen pakkausmateriaali, tiedostava kuluttaja kuulee asiasta mielellään ennen ostopäätöstään.

Tutkimus osoitti myös, että kuluttajat arvostavat aiempaa enemmän verkkokaupan helppoutta ja sujuvuutta. Yhä useampi ostos tehdään älypuhelimella, ja mobiilimaksamisen suosio on kasvussa. Virheisiin ei ole varaa, sillä verkkokaupan ostotapahtuma jätetään herkästi kesken, mikäli mieluisa maksutapa puuttuu tai ostajalle ilmaantuu teknisiä ongelmia.

Viidennes vastaajista ennusti verkko-ostamisensa lisääntyvän, eniten kasvua on odotettavissa 35-44-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Lisäksi verkko-ostoksiin käytetään entistä enemmän rahaa. Kasvua käytettyyn rahasummaan tuli viime vuonna reilu 20%. Suurin kasvu on nähtävissä alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä, sillä he ovat parissa vuodessa kaksinkertaistaneet verkko-ostoksiin käyttämänsä rahamäärän. Käytetyn rahasumman lisäksi myös verkko-ostosten lukumäärä on kasvanut.

Ostotapahtuman keskeytykset nousussa ja mikä sen merkitys oli? Viime vuonna ostotapahtuman oli keskeyttänyt 68% verkko-ostajista. Yleisin syy keskeyttämiselle oli tekninen syy. Toisena oli rekisteröitymispakko, ja kolmantena syynä oli mieluisan maksutavan puuttuminen. Huomioitavaa on, että kun ostotapahtuma oli keskeytynyt syystä tai toisesta, vain joka neljäs oli yrittänyt ostaa tuotteen tai palvelun uudelleen samasta verkkokaupasta.

Oston esteiden madaltamiseksi asiakkaan ostoprosessin tulisikin olla kaikin puolin sujuva: verkkokaupan tulisi toimia teknisesti moitteettomasti, rekis- teröinnin pitäisi olla vapaaehtoista ja maksutapavalikoimasta pitäisi löytyä asiakkaalle miellyttävä tapa maksaa.

Paytrailin Verkkokaupan trendit 2022-katsauksessa puolestaan nousee esiin monipuolisten maksutapojen tärkeys myös suomalaisille verkkokauppiaille – etenkin silloin kun tavoitteena on myös verkkokaupan laajentaminen ulkomaisille ostajille.

Kun asiakkaat ympäri maailmaa innostuivat ostamaan uudenlaisia tuotteita verkosta, yhä useampi suomalainen verkkokauppa huomasi saaneensa lisää kansainvälisiä asiakkaita. Osalla kansainvälistyminen on ollut selkeä strategia, mutta osalle kv-myynnin osuuden kasvu on tullut positiivisena yllätyksenä, jota ei välttämättä aiemmin uskallettu nähdä mahdollisuutena.

Vuonna 2022 tullaankin todistamaan suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistymisen buumi.Monella isollakin kotimaisella brändillä verkkokauppa on ollut enemmän näyteikkuna ja asiakkaat on ohjattu myymälään. Verkkokaupan arkipäiväistymisen myötä se on kuitenkin alettu nähdä bisneksenä ja erityisesti porttina kansainvälisille markkinoille.

Kansainvälistymisestä haaveileva verkkokauppias ei voi tyytyä vain yleisiin maksutapoihin, vaan konversio edellyttää aina paikallisen markkinan ymmärtämistä. Yleisillä voi kokeilla, mutta tulokset tehdään lokalisoinnilla.

Kansainvälisille markkinoille tähyilevän verkkokaupan kannattaa muistaa päivittää ja lokalisoida myös maksutapavalikoimansa kohdemarkkinan mukaan. Jos suomalaiset suosivatkin verkkopankkimaksamista, esimerkiksi Saksassa iso osa käyttää sähköisiä lompakoita, Norjassa ja Tanskassa puolestaan käytetään maksamiseen korttia, kun taas Ruotsissa halutaan maksaa laskulla.

Kuinka toteutat toimivan verkkokaupan – ja kannattaisiko ERP laittaa kuntoon samalla kertaa?

Olennaista verkkokauppiaille on poikkeusaikanakin tuntea omat asiakkaansa, heidän odotuksensa ja tarpeensa – niin, että asiakkaat saavat tuotteensa ajallaan ja toivomallaan tavalla, kauppa on helppokäyttöinen, ostaminen on sujuvaa, palvelu nopeaa, asiakkaat tavoitetaan ja maksaminen hoituu asiakkaiden toivomalla tavalla.

Toinen olennainen tulevaisuuden kestävän verkkokaupan rakennuspalikka on muuntautumiskyky. Kauppiaiden on yhä tärkeämpää pystyä sekä reagoimaan ketterästi että rakentamaan tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ehkä se voisi tarkoittaa sitä, että kaupan perusprosessien on pyörittävä tulevaisuudessa mahdollisimman pitkälti automaattisesti? Silloin jää aikaa tulevaisuusajattelulle ja kaupan kehittämiselle.

Tässä kohtaa on kiinnitettävä huomiota silloin itse verkkokauppa-alustaan – mutta ennen kaikkea verkkokauppaan kytkettyyn taustajärjestelmään. Varastosaldojen on oltava ajan tasalla, ja tiedon verkkokaupan tapahtumista täytyy kulkea automaattisesti ja reaaliajassa kirjanpitoon. Kaikki tämä vaatii toimivaa integraatiota verkkokaupan, materiaalihallinnon ja taloushallinnon välillä.

Eli jättääkö kaupan perusprosessien pyörittäminen riittävästi aikaa kaupan kehittämiselle, ja toimivatko verkkokauppa ja ERP yhdessä? Jos eivät, kannattaisiko laittaa molemmat kuntoon samalla kertaa – ja ilman purkkavirityksiä? Useista yhteensopimattomista järjestelmistä johtuva ylläpidon tuplatyö kun on omiaan syömään muuten toimivan verkkokaupan katteet.

Maestrolla verkkokauppa, ERP ja taloushallinto ovat yhtä ja samaa järjestelmää, ja esimerkiksi tuote- ja asiakastietoja ylläpidetään vain yhdessä paikassa. Asiakkaalla on yksi ostoshistoria, joka täydentyy yrityksen eri kanavien kautta. Tiedot kulkeutuvat suoraan verkkokaupasta ERP:iin ja taloushallinnon raporttien oikeille riveille saakka.

”ERP-projekti” on termi, joka saa monet kavahtamaan. Varsinkin, mikäli yrityksen tahtotilana on saada ”vain” toimiva verkkokauppa. Mutta ehjän, automaattisesti toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi vaihtoehdot ovat vähissä – joko rakennetaan integraatio erikseen ERP:n ja verkkokaupan välille tai hankitaan kerralla toimiva kokonaisuus.

Eikä ERP-projektia kuitenkaan ole tarvetta kavahtaa – se voidaan toteuttaa myös nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Voimme tarjota asiakkaillemme aina valmiin kokonaispaketin ilman, että asiakkaan täytyy aloittaa omaa massiivista aikaa ja rahaa vievää integraatioprojektiaan. Verkkokauppaohjelmistomme muodostaa siis tehokkaan kokonaisuuden toiminnanohjauksemme kanssa.

Maestron valmis integraatio Magento 2:een sisältää aina:

 • Tilaukset verkkokaupasta Maestron ERPiin
 • Tilausten toimituskuittaukset takaisin verkkokauppaan reaaliaikaisesti
 • Tuotteiden siirto ERPistä Magentoon
 • Tuotesaldot ERPistä Magentoon, tuotesaldomuutokset tehdään reaaliajassa
 • Asiakaskohtaiset hinnastot ERPstä Magentoon

Isommille ketjuille toteutetussa verkkokaupassa esimerkiksi:

 • Tuotesaldot lähetetään myymälöittäin verkkokauppaan.
 • Verkkokaupassa saldojen summaus voidaan tehdä halutusti näistä, ja asiakkaalle voidaan näyttää saatavuus pilkottuna myymälöittäin.
 • Tuotetietojen hallinta, reaaliaikaiset saldomuutokset, asiakaskohtaisten hintojen integraatio, tilauksien käsittely yhdessä paikassa ja reaaliaikaiset toimituskuittaukset.
 • Ketjukauppiaille lisähyötynä esimerkiksi tilauksien automaattinen jako eri myymälöiden kesken joko postinumerolla tai sen hetkisellä myymäläsaldolla.

Onko teillä tavoitteena virtaviivaistaa yrityksenne toimintaa, parantaa kannattavuuttanne ja siinä ohessa luoda edellytykset kannattavalle verkkokaupalle? Jos vastasit kyllä, tutustu tarkemmin Maestron malliin.

 

Lue lisää miten rakennat toimivan verkkokaupan

 

Yhteyshenkilösi Maestrolla

Haluatko tietää lisää? Voimme sopia esittelystä joko niin, että tulen paikan päälle teille – tai aloittaa vaikkapa esimerkiksi 30-60 min etäesittelyllä ensin oman tietokoneesi kautta.

Jesse Järvinen
Avainasiakaspäällikkö

jesse.jarvinen@maestro.fi
Puh. 0207 505 64

Edellinen artikkeli

Autokaupan ostolaskujen automatisointi Maestrolla

Seuraava artikkeli

Tukka putkella pelkkiä rutiineja aamusta iltaan?

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö