Tutkimusraportti - Näillä luvuilla kuljetusalaa johdetaan 2022

Kuljetusala elää nyt haastavia aikoja. Nopeasti kasvaneet polttoainekustannukset ja arvaamaton markkinatilanne koettelevat kannattavuutta ja haastavat yritykset keksimään keinoja tehostaa toimintaa sekä keventää kustannuksia. Taloushallinnolla on erityinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Maestroa käyttää jo 20 kuljetusalan yritystä – joukossa Suomen suurimpia – ja kuljetusala onkin yksi tärkeimmistä asiakasryhmistämme. Toteutimme tämän tutkimuksen ymmärtääksemme paremmin alan erityispiirteitä ja auttaaksemme osaltamme yrityksiä vastaamaan muuttuneen markkinan vaatimuksiin.

Tutkimus toteutettiin kevään ja kesän 2022 aikana sähköposti- ja puhelinkyselyin sellaisten yritysten keskuudessa, jotka eivät tällä hetkellä käytä Maestron ratkaisuja. Lisäksi syvähaastattelimme Maestron nykyisiä kuljetusalan asiakkaita.

PÄIVÄN SANA ON KANNATTAVUUS

Kannattavuuden varmistaminen koetaan kuljetusalalla yhä tärkeämmäksi mutta haastavammaksi. Epävarma maailmantilanne pakottaa entistäkin tarkempaan kulukuriin. Ne yritykset, joilla on käytössään toiminnanohjaus- järjestelmä, seuraavat tarkkaan autokohtaisia avainlukuja ja kustannuksia. Toiset näkevät tämän kehityskohteena. Myös työvoimapula rasittaa monia kuljetusyrityksiä.

Taloushallinnon on seurattava saatavia sekä kokonais- ja hankintakus- tannuksia tarkkaan. Tiedon on liikuttava nopeasti ja raportoinnilta toivotaan reaaliaikaisuutta, mutta manuaaliset kirjaukset ja laskujen käsittelyn hitaus aiheuttavat haasteita. Taloushallinnon kokonaisratkaisuna Maestro auttaa kuljetusalan yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa vähentämällä käytössä olevien työkalujen määrää ja lisäämällä eri toimintojen välistä automaatiota.

Lue lisää Maestron ratkaisuista kuljetusalalle

Raportissa käsitellään mm. seuraavia asioita kuljetusoimialalta:

  • Mitä järjestelmiä on käytössä
  • Taloudelliset näkymät
  • Mitkä hallinnolliset rutiinit vievät aikaa
  • Talouden tärkeimmät tunnusluvut tärkeysjärjestyksessä
  • Kuinka usein näitä tunnuslukuja seurataan
  • Mielipiteitä jakavat talouden tunnusluvut

 

Voit ladata tutkimusraportin tästä

Ota yhteyttä!

Yhteyshenkilösi Maestrolla:

Jesse Järvinen

Avainasiakaspäällikkö
P. 0207 505 649
jesse.jarvinen@maestro.fi

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö