Teräsohutlevyjen maahantuoja ja jalostaja Metehe Oy on kasvanut Maestron järjestelmien tukemana

”Oleellisinta Maestrossa meille oli järjestelmän laajennettavuus.”

Maestro on ollut Metehen kasvukumppanina yrityksen alusta lähtien. Yhteinen tarina alkoi vuonna 1998 kasvuhakuisen perheyrityksen hakiessa helposti käyttöönotettavaa järjestelmää myynnin ja laskutuksen sujuvoittamiseen. Valinta kohdistui Maestron taloushallinnon ohjelmistoon, joka sisälsi reskontrat, palkkalaskennan sekä materiaalihallinnan (tarjouslaskenta, myyntitilaus, ostotilaus ja varastohallinta). Pääkriteerinä oli ottaa käyttöön järjestelmä, joka pystyisi joustavasti mukautumaan tulevaisuudessa kasvavaan liiketoimintaan.

Konkreettisimmat hyödyt liiketoimintaan kokonaisvaltaisen käytön ansiosta

Orgaanisen kasvun ja Plannja Oy:n yritysoston jälkeen 2015 Metehe laajensi yhteistyötä Maestron kanssa ja otti käyttöön kirjanpidon, käyttöomaisuus-kirjanpidon, maksuvalmiusennusteen ja sähköisen ostolaskun. Samassa yhteydessä tuotannon seurantaan tehtiin muokkauksia.

Tämä on tuonut mukanaan merkittäviä tehoja liiketoimintaan. Ratkaisu on ollut erinomainen apu useammassa varasto- ja myyntipisteessä tapahtuvan toiminnan systematisointiin ja tuloksellisuuteen. Koska Maestron tuotteiden käytön laajentaminen osoittautui nopeaksi ja kustannustehokkaaksi malliksi, Metehe päätyi ottamaan käyttöön myös sähköisen ostolaskujen kierrätysjärjestelmän – MaestroNG Ostolaskut – sekä täysintegroidun asiakkuuksienhallintasovelluksen.

Koska Metehen liiketoiminnan tehokkuuden runkona on Maestron järjestelmien monipuolinen hyödyntäminen, niin avainasemassa on ollut koko henkilöstön kyvykkyys käyttää ja hyödyntää järjestelmien ominaisuuksia tarvittavalla ja dynaamisella tavalla. Tässä ollaan onnistuttu hyvin ja järjestelmät ovat tuoneet helpotuksia päivittäiseen työhön.

”Yrityksen kaikki työntekijät käyttävät järjestelmää ja käyttöoikeudet on ollut mahdollistarajata käyttäjäkohtaisesti. Tällöin vain tarvittavat ohjelmisto-osat ovat eri käyttäjäryhmien käytössä. Tämä tuo selkeyttä päivittäiseen työhön.”, kertoo talousjohtaja Jaana Haila.

Lähes kaikki Metehen asiakasprosessit ja sisäiset prosessit kulkevat Maestron järjestelmäkokonaisuuden kautta.

”Meillä on kattava tilannekuva koko liiketoimintaamme ja ennustettavuus on myös parantunut” jatkaa Jaana Haila. ”Tiedämme myynnin ja tarjouksien tilan ja myös kassavirran seuranta on helppoa. Oma tilaus-toimitusprosessimme sekä varastonhallintamme edellyttää eräseurantaa, ja Maestro mahdollistaa tämän. Erityisen tyytyväinen olen ollut taloushallinnon perustoimintojen helppokäyttöisyyteen. Talouden hallinnan ja rahaliikenteen seurantajärjestelmistä on ollut oman työni kannalta suurin hyöty.

Ennakointi ja reagointinopeus ratkaisevassa asemassa  

Maestron järjestelmän luotettavuus on ollut erinomainen ja esim. kaikki päivitykset on hoidettu ennakoivasti ajallaan ja hyvin. Pienet tarvittavat muutokset toteutetaan sujuvasti ja tukipyyntöihin Maestro on reagoinut ripeästi. ”Yhteistyö Maestron kanssa on ollut aidon asiakaslähtöistä. Meitä kuunnellaan tosissaan ja meistä välitetään. Maestro on huomioinut lainsäädäntöjen ja asetusten muutokset ja niihin liittyvät muutostarpeet taloushallinnon näkökulmasta ajoissa, ja on siten helpottanut merkittävästi meidän työtämme”, toteaa Haila.

Meille tärkeintä on tietää aina ja joka tilanteessa tuloksellisuutemme tila – sekä sisäisen, että ulkoisen laskennan osalta. Tämä on meille tärkein Maestron tuottama hyöty.

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö