Palvelun puolesta – ajatuksia ohjelmistotalon, tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan välisestä suhteesta

Ohjelmistotalon ja asiakkaan suhteet ovat usein etäiset, mutta varsinkaan tilitoimistoalalla näin ei tulisi olla. Alalla ja sen ympärillä tapahtuu säännöllisesti muutoksia, jotka vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti ohjelmistoon ja sen myötä tilitoimistoihin sekä näiden asiakkaisiin. Monimuotoisten ammattilaistyökalujen käyttö ei myöskään ole aina yksinkertaista. Muun muassa nämä seikat vaikuttavat siihen, että ohjelmistotalon tarjoamalle palvelulle ja avulle on usein tarvetta. Mutta onko sitä tarjolla?

Ohjelmistotalon, tilitoimiston ja tilitoimiston asiakkaan välinen suhde on melko poikkeuksellinen ilmiö liike-elämässä. Nämä kolme tahoa elävät eräänlaisessa symbioosissa keskenään. Tämän tulisi tarkoittaa palvelua ja konkreettista avunantoa ohjelmistotalolta tilitoimistolle, joka edelleen palvelee ja auttaa omia asiakkaitaan.

Muuttuva ala, lainsäädäntö, käytännöt ja asiakkaiden odotukset

Tilitoimistoala on luonteeltaan sellainen, että lainsäädännössä tapahtuvat muutokset koskettavat sitä hyvin käytännönläheisellä tavalla. Esimerkiksi erilaisten viranomaisilmoitusten määrä on kasvanut huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tuorein muutos lienee verkkolaskulaki, joka astuu voimaan huhtikuussa 2020 ja vaikuttaa hyvin konkreettisesti tilitoimistoihin ja näiden asiakkaisiin.

Myös digitalisaatio ilmiönä on muuttanut tilitoimistojen elämää. Monet niistä asioista, jotka tehtiin vielä 10 vuotta sitten pääsääntöisesti käsin, hoituu nykyään yhä useammin automaattisesti. Samalla asiakkaiden odotukset tilitoimistoa kohtaan ovat muuttuneet.

Näihin muutoksiin sopeutumisen tukeminen tulisi olla yksi tärkeimmistä palveluista, joita ohjelmistotalo asiakkaalleen tarjoaa. Tämän tulisi kattaa myös tilitoimistolle tarjottava tuki loppuasiakkaan auttamiseksi.

Tilitoimisto-ohjelmiston monimuotoisuus ei aina käänny intuitiiviseksi käytöksi

Tilitoimisto-ohjelmistot ovat luonteeltaan monimutkaisia. Ne taipuvat moneen asiaan ja osaava käyttäjä saa kaiken irti ohjelmiston ominaisuuksista. Valitettavasti ohjelmiston monikäyttöisyys ja monimuotoisuus tarkoittaa myös sitä, ettei sen käyttö ole aina – tai voikaan olla – järin intuitiivista. Käyttäjien osaamisen kehittyminen kulkee käsi kädessä tilitoimiston kannattavuuden kanssa.

Tässäkin on kaikkien edun mukaista, että ohjelmistotalo tarjoaa tilitoimistolle niin paljon käyttötukea kuin se tarvitsee. Samoin on kaikkien edun mukaista, että ohjelmistotalo auttaa tilitoimistoa auttamaan omia asiakkaitaan ohjelmiston käytössä.

Kolmikantainen suhde: tilitoimisto, tilitoimiston asiakkaat ja ohjelmistotoimittaja

Tilitoimiston etu on auttaa omia asiakkaitaan menestymään. Samalla tavalla ohjelmistotalon etu on auttaa tilitoimistoja menestymään. Näin ainakin, jos suhde on tasapainossa, eikä sitä vääristetä esimerkiksi hinnoittelun keinoin.

Me Maestrolla haluamme uskoa, että meille suurin hyöty syntyy siitä, että tarjoamme asiakkaillemme sekä heidän asiakkailleen parhaat mahdolliset edellytykset menestykseen. Uskomme, että olemalla keskusteluyhteydessä tilitoimistojen kanssa sekä tarjoamalla heille palvelua ja apua mm. tässä blogissa käsitellyissä asioissa, teemme konkreettisia tekoja tämän eteen.

Kumppanuus syntyy yhteisistä tavoitteista ja yhdessä tekemisestä – tähän ainakin me Maestrolla uskomme.

 

Oletko pohtinut tilitoimisto-ohjelmistosi vaihtamista? Tutustu muiden vaihtajien tarinoihin ja lataa maksuton ”Tilitoimisto-ohjelmiston vaihtajan opas.”

Lataa opas täältä!

 

Lue myös asiantuntijatarinamme
Antti Viiliäisestä ”Tärkeintä myyntityössä on asiakkaan tarpeen ymmärtäminen”
Sini Vilhusesta ”Työtäni on tilitoimistojen auttaminen”  

Antti Viiliäinen
Avainasiakaspäällikkö, Maestro Verso

 

Edellinen artikkeli

Maestrolla iso säästö palkkahallintoon

Seuraava artikkeli

Ohjenuora tilitoimisto-ohjelmiston valintaan – ammattilainen tarvitsee ammattilaisen työkalut

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö