Maestrolle käyttöön ISO 27001-standardin mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

Maestrolla otetaan vuoden 2021 aikana käyttöön kansainvälinen ISO 27001 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä. Kyse on tietoturvan integroimisesta organisaation toimintatapoihin ja toimintajärjestelmään.

Yrityksen tietoturvapolitiikan mukaisesti tietoturvallisuuden päämäärä on turvata koko organisaatiomme toimintojen ja käsittelemän tiedon laatu ja luotettavuus. Tietoturva huomioidaan kaikissa päätöksissä. Ohjelmistoillamme ja palveluillamme hallinnoidaan asiakkaidemme toiminnan kannalta tärkeää ja arkaluonteista tietoa. Meille on kunnia-asia, että asiakkaamme luottavat meihin tämän tiedon käsittelyssä, ja haluamme olla tämän luottamuksen arvoisia.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme rakennetaan varmistamaan, että toimintamme kannalta seuraavat tavoitteet täyttyvät:

  • Täytämme kaikessa toiminnassamme meitä koskevat tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät lait, asetukset ja viranomaisvaatimukset.
  • Täytämme liiketoiminnan erityispiirteiden kuten maksuliikenteen tai luottamuksellisten tietojen käsittelyn meille asettamat vaatimukset.
  • Huomioimme tietoturvan ohjelmistokehityksen kaikissa vaiheissa ja suunnittelemme ohjelmistomme sisällyttämään tietosuojaperiaatteet.
  • Turvaamme palveluiden jatkuvan saatavuuden asiakassopimuksiin sidotulla korkealla tasolla.
  • Käytämme asiakkaidemme tiedon käsittelyyn liittyen kumppaneinamme vain organisaatioita, jotka täyttävät niille asettamamme tietoturvakriteerit.
  • Seuraamme, dokumentoimme ja analysoimme toiminnassamme ilmeneviä tietoturvapoikkeamia ja riskejä jatkuvasti.
  • Koko henkilöstömme on koulutettu tietoturvallisuuteen liittyviin toimintatapoihimme ja ymmärtää työhönsä liittyvät mahdolliset tietoturvariskit.
  • Arvioimme ja mittaamme tietoturvallisuuden hallintajärjestelmämme toimivuutta säännöllisesti ja parannamme sitä jatkuvasti.

Joona Kokkola
Teknologiajohtaja

 

Takaisin
Edellinen artikkeli

Paljonko teillä voitaisiin säästää työaikaa ostolaskujen automatisoinnilla?

Seuraava artikkeli

Paljonko teillä säästyisi työaikaa ostolaskujen automatisoinnilla?

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö