MaestroNG Asiakashallinta rikastaa asiakastietoja ja helpottaa asiakkuuden hoitoa

MaestroNG Asiakashallinta on sovellus asiakastietojen, asiakkaaseen liittyvien luokittelujen ja tapahtumien sekä asiakasdokumenttien hallintaa varten. Se on tarkoitettu käytettäväksi Maestrossa olevan asiakasrekisterin laajennuksena niin, että sieltä Asiakashallintaan automaattisesti päivittyviä asiakkaan tietoja voidaan rikastaa Asiakashallinnassa yrityksen omien tarpeiden mukaisesti. Sovellusta voi käyttää myös mobiilisti.

Asiakashallinnassa asiakastiedot ovat keskitetysti tallessa yhdessä paikassa, ja helposti käytettävissä myös kännykällä. Niinpä esimerkiksi asiakaskäyntejä tekevä myyjä voi asiakkaalle mennessään tarkistaa asiakaskortilta vaikkapa edellisten tapaamisten muistiot ja muistiinpanot.

Perustietojen – kuten yritys- ja henkilötietojen – lisäksi Asiakashallintaan voi tallentaa erilaisia asiakkuuteen ja asiakuuden hoitoon liittyviä tietoja. Näitä voivat olla esimerkiksi tapaamismuistiot, omat muistiinpanot, tapahtumat, dokumentit tai erilaiset asiakkuusmarkkinointiin liittyvät tiedot.

Markkinointiin liittyviä tietoja voivat olla vaikkapa asiakkaalla käynnissä olevat myyntiprojektit tai asiakkaan tulevat potentiaalitiedot. Myyjä voi hyödyntää näitä tietoja hakemalla esimerkiksi kaikki omat asiakkaansa, joissa hän tietää seuraavan puolen vuoden aikana olevan mahdollisuuksia tehdä uutta kauppaa.

Asiakashallinnassa asiakastiedon rikastamisen valikoima on aina yrityskohtainen. Eli jokainen yritys voi itse päättää millaisilla lisätiedoilla ja millä asiakkuuteen liittyvillä tiedoilla asiakkuuden hoitoa halutaan hallita ja seurata. Asiakashallinnan avulla jokainen yritys voi ylläpitää, luoda ja hallita asiakastietonsa helposti. Kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto on vaivattomasti saatavilla asiakaskortilta, ja tieto on kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla. Samalla asiakkaasta – ja asiakkuuksista yleisestikin – on helppo saada hyvä yleiskuva. Tämä palvelee kaikkia asiakkuutta hoitavia osapuolia, kuten myyntiä, myyntijohtoa sekä asiakaspalvelua.

Asiakashallinnan ominaisuuksia:

 • Toimii Maestrossa olevan asiakasrekisterin laajennuksena, johon tiedot päivittyvät automaattisesti.
 • Yrityksen perustiedot voidaan hakea Kaupparekisteristä nappia painamalla.
 • Yritykseen voidaan liittää kaikki tarvittavat yhteyshenkilöt.
 • Yritykset voidaan luokitella vapaasti omien tarpeiden mukaan.
 • Yhteyshenkilöt voidaan luokitella vapaasti omien tarpeiden mukaan, esimerkiksi tuotemarkkinointia silmällä pitäen.
 • Asiakkaan taakse voidaan tallentaa kaikki asiakkuuden hoitoon liittyvät dokumentit, esimerkiksi tapaamismuistiot, tarjoukset, tilaukset ja sopimukset.
 • Asiakkuuden hoitoon liittyvät tapahtumat voidaan luokitella omien tarpeiden mukaisesti asiasanoilla eli tägeillä, esimerkiksi Avoin myyntiprojekti, Hävitty myyntiprojekti, Voitettu myyntiprojekti, Reklamaatio, Asiakaspalaute, Muistio.
 • Myynti voi käyttää näitä asiasanoja esimerkiksi hakemalla kaikki omilta asiakkailtaan tulleet asiakaspalautteet. Samoin myyntijohto voi hakea myynnin kaikki avoimet myyntiprojektit.
 • Täysin mobiilikäyttöinen

Mitä hyötyä Asiakashallinnasta on?

 • Kaikki yritystiedot, yhteystiedot ja asiakkuuden hoitoon liittyvät asiat ovat yhdessä paikassa ja helposti saatavilla – aikaa säästyy kun tietojen etsintään ei kulu turhaa työaikaa.
 • Kaikki asiakkuuden hoitoon liittyvät henkilöt voivat tarvittaessa päivittää asiakastietoja – säästää aikaa ja tietoja ei jää päivittämättä, asiakkaaseen liittyvät henkilöt ovat aina ajan tasalla asiakkaaseen liittyvistä asioist
 • Kun tiedot ovat yhdessä paikassa keskitetysti, tuplatietoja ei ole.
 • Asiakkuuden hallinta muuttuu joustavaksi.
Takaisin
Edellinen artikkeli

Toimitusjohtajan tervehdys

Seuraava artikkeli

Mietitkö verkkokaupan perustamista tai kannattavuutta?

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö