Havaintoja tilitoimistokyselystä: Tilitoimistoala murroksessa – viekö automaatio työt?

Miten tilitoimistojen työ muuttuu, kun automaatio yleistyy? Mihin palveluihin tilitoimistojen kannattaa keskittyä tulevaisuudessa?

Tilitoimistoala on murroksessa, kun palvelut siirtyvät sähköisiin ympäristöihin. Halusimme selvittää tilitoimistoyrittäjille ja tilitoimistojen johtajille suunnatulla kyselyllä, miten toimistot suhtautuvat edessä olevaan muutokseen”, kertoo Maestron liiketoimintajohtaja Matti Iivarinen.

”Muutokset ovat merkittäviä ja niihin sopeutuminen vie aikaa, mutta ne myös vievät liiketoiminnan uudelle tasolle. Kun rutiinitehtäviin menee vähemmän aikaa, toimistoille avautuu uusia mahdollisuuksia panostaa muihin palveluihin ja lisätä asiakkaiden määrää.”

Kysely toteutettiin maaliskuussa yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa.

Enemmän asiakkaita samalla työntekijämäärällä

Paljon puhututtava automaatio ei ole viemässä tilitoimistojen töitä – päinvastoin. Sen ansiosta pienikin toimisto voi pyörittää suurta liiketoimintaa.

Kyselystä selvisi, että osa tilitoimistoista on onnistuneesti hyödyntänyt digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja pystyy hallitsemaan kasvavia asiakasmääriä samalla henkilöstömäärällä. Vastaajista 66 prosenttia kertoi henkilöstön määrän pysyneen ennallaan viimeisten viiden vuoden aikana. 51 prosenttia kertoi pystyneensä lisäämään asiakasmääräänsä, ja 44 prosenttia kertoi lisänneensä keskimääräistä laskutustaan.

Ohjelmistojen automaatio vähentää kirjanpidon rutiinitöiden määrää, kun tieto siirtyy ja kirjautuu automaattisesti paikasta toiseen. Kirjanpitäjä esimerkiksi voi perinteiseen malliin naputella asiakkaan tapahtumat tiliotteelta kirjanpitoon. Vaihtoehtoisesti hän voi aloittaa työnsä siitä, kun ohjelmisto on hakenut sähköisen tiliotteen ja kirjannut tapahtumat automaattisesti reskontriin sekä kirjanpidon tositteiksi. Lopputulos on sama, mutta ensimmäiseen tapaan kuluu enemmän aikaa. Asiakkaan silmin lopputulos on kuitenkin sama”, Iivarinen sanoo.

Työ ei vähene, vaan muuttaa muotoaan

Tilitoimistotyön luonne muuttuu kehittyneiden yhteiskäyttöisten ohjelmistojen seurauksena. Kyselyn avoimista vastauksista kävi ilmi, että digitaalisuus on tuonut sekä helpotusta että haastetta työhön: sähköisiä työkaluja pidetään luotettavina, paperityöt ovat vähentyneet ja työ on muuttunut vapaammaksi. Muutokset kiinnostavat tilitoimistoja, mutta ne voivat tuottaa päänvaivaa – esimerkiksi tulorekisterin muutokset on koettu hankaliksi. Ongelmana pidetään sitä, että työkalujen ja avun löytäminen on vaikeaa.

”Kuitit muovikassissa kiikuttava pienyrittäjä on edelleen tuttu näky monissa tilitoimistoissa. Siitä huolimatta sähköiset asiakkaat omaksuvat sähköisiä palveluja – toiset nopeammin, toiset hitaammin. Perustyö ei sinällään ole muuttunut paljon, mutta asiakkaat tarvitsevat konsultointia yhä enemmän muun muassa tulorekisteriuudistuksen vuoksi. Tarve nopeammalle ja ammattitaitoisemmalle palvelulle siis kasvaa”, Iivarinen sanoo.

Asiakkaan näkökulmasta tilitoimistojen työ on muuttunut lakisääteisestä ja rutiininomaisesta palvelevaksi ja suunnittelevaksi yhteistyöksi.

”Kirjanpitäjillä on valtava määrä tietoa ja ammattitaitoa, jota pääsee käyttämään lopulta harvoin. Kun automaatio hoitaa rutiinihommat, oman osaamisen hyödyntämiseen ja asiakkaiden konsultointiin jää enemmän aikaa”, Iivarinen sanoo.

”Yrittäjät odottavat kirjanpitäjältään lakisääteistä taloushallinnon palvelua. Ne, jotka tämän lisäksi pystyvät auttamaan asiakkaitaan menestymään, laskuttavat enemmän ja sitouttavat asiakkaansa.”

Kysely tilitoimistoyrittäjille ja tilitoimistojen johtajille toteutettiin maaliskuussa 2019 yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa.Vastauksia saatiin 181. Yli puolet (50,3 %) vastanneista edusti 1–3 työntekijän tilitoimistoa, reilu neljännes (28,2 %) 4–10 työntekijän toimistoa ja 8,3 % yli 20 työntekijän toimistoa. Valtaosa vastauksista tuli Uudeltamaalta (33,7 %), josta lähes puolet Helsingistä. Varsinais-Suomesta vastauksia saatiin 13,8 %, josta noin puolet Turusta. Vähiten vastauksia oli Etelä-Pohjanmaalta ja Kainuusta, molemmista 1,1 %. Yli puolet (55,8 %) kyselyyn vastanneista toimistoista oli toiminut yli 20 vuotta.

Jättämällä yhteystietosi voit ladata kyselyn yhteenvedon täältä.

Edellinen artikkeli

Tilitoimisto laittoi automaation töihin – kaikki siirtyy sähköisesti

Seuraava artikkeli

Havaintoja tilitoimistokyselystä: Oletko hinnoitellut asiantuntijuutesi oikein? Katso, miten hintasi vertautuvat muihin Suomen tilitoimistoihin

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö