Havaintoja tilitoimistokyselystä: Oletko hinnoitellut asiantuntijuutesi oikein? Katso, miten hintasi vertautuvat muihin Suomen tilitoimistoihin

Miten oma asiantuntijuus kannattaisi hinnoitella? Mitä muut veloittavat palveluistaan? Onko hinnoissa alueellisia eroja?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tilitoimistoyrittäjille ja tilitoimistojen johtajille suunnatulla kyselyllä, joka toteutettiin maaliskuussa yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa.

Kyselystä selvisi, että konsultointi, tilinpäätösten laadinta ja budjetointi ovat yleensä korkeimmiksi hinnoiteltuja asiantuntijapalveluja.

Tarkastelimme konsultointipalvelun hinnoittelua eri maakunnissa ja laskimme konsultoinnin mediaanihinnat. Vastaukset ryhmiteltiin vastaajamäärien perusteella niin, että havaintoja tehtiin kolmessa ryhmässä: suuren vastaajamäärän maakunnat, keskisuuren vastaajamäärän maakunnat ja pienen vastaajamäärän maakunnat.

Konsultoinnin tuntihinnat vaihtelevat 20 eurosta 200 euroon

Vastausmäärien perusteella suuret maakunnat olivat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaasekä Pirkanmaa. Näillä alueilla suuri osa vastaajista kertoi konsultoinnin osuuden kasvaneen toimistoissaan: nykyään työ vaatii enemmän kommunikointia asiakkaiden kanssa, ja myös asiakkaat itse kaipaavat enemmän neuvontaa. Lisäksi vastaajat kertoivat, että automaation seurauksena työntekijöille on avautunut uusia mahdollisuuksia kouluttautua.

Konsultoinnin tuntihintahaarukat ja tuntihinnan mediaanit suurissa maakunnissa:

 • Uusimaa: 30–200 €, mediaani 69 €
 • Varsinais-Suomi: 30–120 €, mediaani 59 €
 • Pohjois-Pohjanmaa: 30–70 €, mediaani 59 €
 • Pirkanmaa: 30–140 €, mediaani 52,50 €

Vastausmäärien perusteella keskisuuria maakuntia olivat Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Päijät-Häme, Pohjois-Savo, Satakunta, Lappi jaKeski-Pohjanmaa. Vastaajat kertoivat henkilöstön määrän pysyneen pääosin samana ja toimistojen kasvattaneen koulutuksen määrää ja konsultoinnin osuutta. Syyksi kerrottiin usein, että työn luonne on muuttunut digitalisaation myötä palvelevaksi ja suunnittelevaksi työksi, mikä edellyttää ammattitaitoisempaa otetta kuin aikaisemmin.

Konsultoinnin tuntihintahaarukat ja tuntihinnan mediaanit keskisuurissa maakunnissa:

 • Kanta-Häme: 50–80 €, mediaani 76 €
 • Keski-Suomi: 40–140 €, mediaani 75 €
 • Pohjois-Karjala: 40–115 €, mediaani 70 €
 • Päijät-Häme: 45–120 €, mediaani 70 €
 • Pohjois-Savo: 20–110 €, mediaani 62,50 €
 • Satakunta: 25–80 €, mediaani 62 €
 • Lappi: 45–180 €, mediaani 60,50 €
 • Keski-Pohjanmaa: 20–60 €, mediaani 42,50 €

Pienet maakunnat vastaajamäärien perusteella olivat Etelä-Karjala, Etelä-Savo jaPohjanmaa. Näillä alueilla tilitoimistot kertoivat henkilöstön määrän pysyneen ennallaan, mutta konsultoinnin määrää oli kasvatettu runsaasti.

Konsultoinnin tuntihintahaarukat ja tuntihinnan mediaanit pienissä maakunnissa:

 • Etelä-Karjala: 45–80 €, mediaani 60 €
 • Etelä-Savo: 45–65 €, mediaani 55 €
 • Pohjanmaa: 50–60 €, mediaani 55 €

Kymenlaaksosta, Etelä-Pohjanmaalta ja Kainuusta saadut vastausmäärät olivat niin pieniä, että mediaanihintaa ei voitu luotettavasti laskea.

Yrityksen tunteva talousasiantuntija on yrittäjälle kultaakin arvokkaampi

”Yrittäjät ovat valmiita maksamaan siitä, mikä auttaa heidän liiketoimintaansa. Lakisääteisiä kuukausittaisia kirjanpidon tehtäviä ja ilmoituksia ei koeta sellaisiksi. Konsultoinnin hinnat ovat tällöin myös korkeammat”, tiivistää Maestron liiketoimintajohtaja Matti Iivarinen.

”Jotta konsultoinnissa voi onnistua, täytyy tuntea asiakkaan liiketoimintaa. Yrityksestä kiinnostunut, avoimesti ja rehellisesti palautetta antava talouden asiantuntija on yrittäjälle kultaakin arvokkaampi kumppani, jonka palveluista kannattaa maksaa.”

Suuri osa kyselyyn vastanneista tilitoimistoista oli lisännyt henkilöstön kouluttamista. Sen nähtiin sekä motivoivan työntekijöitä että nostavan toimiston profiilia talouden asiantuntijana ja konsultoijana.

Henkilöstön kouluttamisen lisääminen on kasvattanut myös konsultoinnin osuutta. Yli 60 prosenttia tilitoimistoyrittäjistä kertoo lisänneensä konsultoinnin määrää viimeisten viiden vuoden aikana. Yleisesti voidaan nähdä, että henkilöstöään kouluttavat tilitoimistot myös hinnoittelevat palvelunsa korkeammalle.

 

Kysely tilitoimistoyrittäjille ja tilitoimistojen johtajille toteutettiin maaliskuussa 2019yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa. Vastauksia saatiin 181. Yli puolet (50,3 %) vastanneista edusti 1–3 työntekijän tilitoimistoa, reilu neljännes (28,2 %) 4–10 työntekijän toimistoa ja 8,3 % yli 20 työntekijän toimistoa. Valtaosa vastauksista tuli Uudeltamaalta (33,7 %), josta lähes puolet Helsingistä. Varsinais-Suomesta vastauksia saatiin 13,8 %, josta noin puolet Turusta. Vähiten vastauksia oli Etelä-Pohjanmaalta ja Kainuusta, molemmista 1,1 %. Yli puolet (55,8 %) kyselyyn vastanneista toimistoista oli toiminut yli 20 vuotta.

Jättämällä yhteystietosi voit ladata kyselyn yhteenvedon täältä.

Edellinen artikkeli

Havaintoja tilitoimistokyselystä: Tilitoimistoala murroksessa – viekö automaatio työt?

Seuraava artikkeli

Miten kuljetusala voi reagoida talouden muutoksiin?

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö