Tuotteet tilitoimistoille

Taloushallinto

Palkanlaskenta

Integraatiot

Isännöinti ja vastikkeenvalvonta

Taloushallinto

 • Maestron Taloushallinto on monipuolinen ja tehokas ammattilaisen työväline, jossa kirjanpito valmistuu lähes itsestään.
 • Maestrolla hoituvat sekä sähköiset kirjanpidot että mappikirjanpidot samalla ratkaisulla. Sähköisten palvelujen osalta voit sopia yhdessä asiakkaasi kanssa siitä, mitä osioita ohjelmistosta asiakkaasi käyttää itse. Esimerkiksi ostotositteiden käsittely on helppoa MaestroNG:n ostolasku- ja kuittisovelluksen avulla kirjanpitoon saakka. Mappikirjanpidot hoidat puolestaan halutessasi hiireen koskematta täysin näppäimistökomennoin. Myös tase-erittelyt ja tilinpäätökset hoituvat Maestron kanssa jouhevasti.
 • Maestron avulla automatisoit rutiinit ja tuotat ajantasaista tietoa asiakkaallesi. Maestro hoitaa kirjanpidon kirjaukset tiliotteen perusteella sekä kuittaa maksusuoritukset täysin automaattisesti viitelistojen ja palautteiden perusteella reskontriin yhdellä kertaa vaikkapa 500 yrityksen osalta.
 • Maestro mahdollistaa päätöksenteon reaaliaikaisen raportoinnin pohjalta ja auttaa suunnittelemaan tulevaa. Maestron raportit ovat porautuvia tapahtumille saakka. Raportteja saa kätevästi myös tilikausien ylitse ja usein tarvittavista raporteista saa tallennettua omia suosikkeja tarpeen ja mielen mukaan. Maestrosta saat tuotettua asiakkaallesi graafiset raportit kirjaimellisesti nappia painamalla.
 • Saat toimitettua suoraan ohjelmistosta kaikki Verohallinnon verolomakkeet jokaisen yhtiömuodon osalta kaikkine liitelomakkeineen. Myös OmaVeroilmoitukset hoituvat suoraan järjestelmästä Verohallinnon suuntaan vaikkapa kaikkien asiakasyritysten osalta kerralla.

Palkanlaskenta

 • Maestron palkkalaskennan automaattikirjauksen avulla palkanlaskenta sujuu nopeasti. Maestron tilitoimistoasiakkaissa yksi palkanlaskija laskee parhaimmillaan kuukaudessa ohjelmistolla jopa 1 000 palkkatapahtumaa!
 • Ohjelmistollamme voit kirjata palkkoja myös sitomatta niitä palkkajaksoihin.
 • Maestrosta löytyy mobiilikäyttöinen matkalaskusovellus, jolla hoituu näppärästi matkoihin liittyvien kulujen ja kuittien käsittely ja tiedot ovat käytettävissä tällöin suoraan palkkalaskennassa. Maestron palkkalaskentaan saadaan tuotua tietoa myös erilaisista työvuoro- ja tuntikirjausjärjestelmistä.
 • Maestrolla hoituu ilmoitukset tulorekisteriin suoraan järjestelmästä teknisen rajapinnan kautta ja palkkalaskelmat saadaan toimitettua tietoturvallisesti järjestelmästä palkansaajien verkkopankkeihin.

Isännöinti ja vastikevalvonta

 • Maestro soveltuu sekä henkilövuokrattavien että liikekiinteistöjen vuokrien hallintaan.
 • Järjestelmä sisältää myös isännöinnin työkalut, kuten isännöitsijäntodistuksen, lainaosuuslaskelman ja osakeluettelon.
 • Maestrolla hoidat tarvittaessa myös vuokrasopimukset, korotuskirjeet, vakuusmaksujen käsittelyn sekä sähkö-/vesi- ja lämpötasauslaskutukset.
 • Vastike- ja vuokralaskut voidaan lähettää Maestrosta verkkolaskuina yhdellä kertaa kaikkien yhtiöiden osalta ja näissä voidaan käyttää joko vakioviitteitä tai vaihtuvia viitteitä, joiden perusteella suoritukset kohdistuvat automaattisesti reskontraan.
 • Myös nämä työkalut ovat saumaton osa taloushallintoa, jolloin vastikevalvonta hoituu tehokkaasti yhdellä ohjelmistolla. Tällöin esimerkiksi tavoitteet ohjautuvat suoraan kirjanpidon tuloslaskelmaan kuukausittain.

Integraatiot

 • Maestroon on toteutettu iso joukko rajapintoja esimerkiksi erilaisista toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmistä sekä työvuoro- ja tuntikirjausjärjestelmistä. Myös tilitoimiston omasta toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan tuotua laskutustiedot kätevästi Maestroon.
 • Maestroon voidaan rajapintojen avulla sekä tuoda tietoa sisään ulkopuolisista järjestelmistä että myös viedä tietoa ulospäin järjestelmästä esimerkiksi erilaisiin raportointijärjestelmiin.
 • Maestro sisältää erittäin monipuolisen lomapalkkalaskennan, jolla jaksotat lomapalkkavelat kätevästi myös taseelle palkanlaskennan yhteydessä. Ohjelma hoitaa myös sosiaalikulujen jaksotukset kirjanpitoon toteutuneiden palkkakulujen mukaisesti automaattisesti sivukululaskelman yhteydessä.
 • Myös ay-jäsenmaksutilitykset, ulosottopidätykset sekä EK-tilastot hoituvat tehokkaasti Maestron avulla.
 • Järjestelmästä saat ulos monipuoliset raportit, kuten esimerkiksi pidetyt ja pitämättömät lomat sekä työajan lyhennykset (pekkaset)

Muut työkalut

 • Maestro sisältää tarvittaessa myös kokonaisvaltaisen käyttöomaisuuskirjanpidon, jolla hoituu hyödykekohtainen käyttöomaisuusseuranta. Hyödykekortit muodostuvat hankintojen mukaan kirjanpidosta ja ohjelmisto kirjaa suunnitelman mukaiset poistot kuukausittain ja veropoistot tilinpäätöksen yhteydessä kirjanpitoon ilman käsitöitä. Käyttöomaisuuskortistoon saa tiedot myös hyödykkeiden vakuutus- ja sijaintipaikkatiedoista.
 • Maestron konsernikeräilyohjelmisto hoitaa puolestaan automaattisesti konserniin kuuluvien yritysten tulos- ja tasesaldojen keräilyn sekä sisäisten liiketapahtumien/omistusten eliminoinnin. Ohjelmisto mahdollistaa konsernin tulos- ja taselaskelmat kuukausittain sekä konsernitilinpäätöksen muodostamisen.
 • Maestro tilintarkastaja on erinomainen apuväline, joka tekee käytännössä sekunnissa muistion, josta löytyy mahdolliset virhetilanteet sekä muistettavat asiat. Ohjelmisto tarkastaa kirjanpidon tositteiden ja tilien saldot, kirjanpidon ja reskontrien mahdolliset erot, kirjanpitoon kirjattujen palkkalaskennan henkilösivukulujen määrän sekä osakeyhtiön välittömät verot. Raportin lopussa on lisäksi tilintarkastusmuistio, josta näkyy suoraan yhteenveto kirjanpidon tilien, tositteiden ja vientien sekä myynti- ja ostoreskontratapahtumien määristä.
 • Maestrosta löytyy myös maksuvalmiusennuste, jonka avulla yrityksen lähiajan rahatilanteen ennustaminen onnistuu.
 • Maestron kattavasta tuoteperheestä on mahdollista ottaa käyttöön taloushallinnon työkalujen lisäksi tilitoimiston asiakkaalle myös muut yrityksen toiminnan ohjaamiseen tarvittavat ratkaisut, kuten kassatoiminnot, tilausjärjestelmät, varaston hallinta ja verkkokauppa.
Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö