Ammattityön lisäosat

Käyttöomaisuuskirjanpito

Käyttöomaisuusaineiston ylläpito

 • Ylläpito voidaan hoitaa tilinpäätöstoimien yhteydessä tai jakson toimien yhteydessä esimerkiksi kuukausittain.
 • Kuukausittain tehtynä nouto kirjanpidosta muodostaa käyttöomaisuushyödykkeet automaattisesti. Jakson tosite siirretään kirjanpitoon, jolloin suunnitelmapoisto sekä mahdolliset luovutuskirjaukset siirtyvät kirjanpitoon automaattisesti. Virheraporteille jäävät sellaiset luovutukset ja hyvitykset, jotka kohdistetaan hyödykkeelle luovutukseksi tai ostohinnan oikaisuksi.
 • Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään jakson tilinpäätöstositteen muodostus ja siirto kirjanpitoon, poistolaskenta, täsmäytys kirjanpitoon sekä verolomakkeen käsittely.
 • Käyttöomaisuuskirjanpidon avulla sinulla on käytössäsi paitsi hyödykekortisto, myös kirjanpito välitilinpäätösvalmiina käyttöomaisuusarvojenkin osalta.

Käyttöomaisuuskirjanpito

Käyttöomaisuuskirjanpidon tulosteita

 • Oheishyödykkeet
 • Suunnitelmapoistot
 • Veropoistot
 • Investointiluettelo
 • Luovutusluettelo
 • Jälleenhankinta-arvot
 • Markkina-arvot
 • Verotusarvot
 • Takuuluettelo

Käyttöomaisuuskirjanpidon hyödyt

 • Voit perustaa käyttöomaisuuden kirjanpidon aineistosta tarvittaessa automaattisesti.
 • Voit konvertoida myös vanhan käyttöomaisuusaineiston Maestroon.
 • Suunnitelmanmukaiset poistot jaksottuvat kirjanpitoon kuukausittain käyttöomaisuuden ja poistosuunnitelman perusteella.
 • Kirjanpidon luovutuskirjausten automatisointi.
 • Tilinpäätöksen tuloksen suunnittelu helpottuu kokonaispoiston määritysten kautta. Kokonaispoiston ja suunnitelmapoiston erotus lasketaan automaattisesti ja siirretään kirjanpitoon poistoerona.
 • Käyttöomaisuuden elinkaaren seuraaminen on helppoa. Hyödykekohtaisesti voidaan seurata esimerkiksi, milloin ja keneltä hyödyke on hankittu, missä sitä säilytetään, kuka siitä vastaa, milloin se on luovutettu ja millä summalla.

Konsernikirjanpito

Tuloslaskelma ja tase helposti ajan tasalle

Maestrossa konserniyritystä voidaan käsitellä kuten mitä tahansa tavallista kirjanpitoyritystä. Konsernin alayritykset ovat konsernissa tulospaikkoja, joten niistä voidaan muodostaa esimerkiksi omat tuloslaskelmat ja muut tulosteet.

Konsernin tuloslaskelma ja tase saadaan helposti ajan tasalle konserniyrityksen saldojen keräilyajoilla. Myös eliminointikirjaukset ja mahdolliset vähemmistöosuuskirjaukset muodostuvat samassa yhteydessä automaattisesti.

Jos alayritysten kirjanpidossa tehdään muutoksia, konsernin saldot voidaan hakea uudelleen, jolloin tositteet kirjataan entisten tilalle.

Vuokravalvonta ja isännöinti

Vuokravalvonnan avulla saat tavoitteet kirjanpitoon kuukausittain sekä pystyt helposti seuraamaan esimerkiksi vuokra- tai vastikesaamisia ja – ennakkomaksuja.

Vuokranvalvonta mahdollistaa

 • Vuokra- ja vastikelaskujen tulostuksen reskontraan ja paperille esimerkiksi koko vuodeksi yhdellä kertaa
 • Kuluttajien e-laskujen ja suoramaksujen muodostuksen ja lähetyksen kuukausittain
 • Käyttökorvauslaskutuksen (vesi-, lämpö ja sähkötasaukset)
 • Suoritusten kohdistumisen automaattisesti reskontraan kun tiliote siirretään kirjanpitoon
 • Tavoitteiden mukaiset tuotot kirjanpitoon kuukausittain
 • Saamisten ja ennakoiden seurannan
 • Saamisten perinnän
 • Korkolaskutuksen
 • Vakuusmaksurekisterin käytön: vakuusmaksut ja vakuusmaksujen palautukset
 • Vuokrasopimukset ja talonkirjaotteen

Isännöinti sisältää

 • Osake- ja osakasluettelon sekä ääniluettelon
 • Isännöitsijän todistuksen
 • Yhteisomistajalistauksen
 • Vastikerahoituslaskelman
 • Lainaosuuslaskelman

 

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö