Savolainen TiMa Oy on kolminkertaistanut liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä kymmenen Maestro-vuoden aikana

TiMa Oy on kolmessa toimipaikassa Pohjois-Savon alueella toimiva perheomisteinen tilitoimisto. Yrityksen on perustanut toimitusjohtaja Jani Tikkasen äiti vuonna 1981. Myös Tikkasen sisko on osakkaana yrityksessä. Tikkanen on toiminut yrityksessä kymmenen vuotta ja lähes yhtä kauan yritys on käyttänyt pääjärjestelmänään Maestroa.

Samassa ajassa yritys on myös kolminkertaistanut liikevaihtonsa sekä henkilöstömääränsä. Tikkanen kokee, että kattava ja kehittyvä kokonaisjärjestelmä on tärkeässä roolissa kasvun mahdollistajana.

”Liiketoimintamme on suunnitelmallista ja tavoittelemme jatkuvasti hallittua kasvua. Panostamme myyntiin ja markkinointiin sekä asiakkaille tuotettavien palveluiden kehittämiseen. Jotta näitä asioita kyettäisiin tekemään, on meillä oltava käytössä työkalut, joilla palvella monipuolista asiakaskuntaa nyt ja tulevaisuudessa.”

Maestrolta ammattilaisen työkalut

Maestron ratkaisussa Tikkanen arvostaa erityisesti sen kokonaisvaltaisuutta.

Maestron kaltaisia kokonaisratkaisuja ei ole montaa. Jos käytössämme olisi useita työkaluja, olisi opeteltavaa paljon enemmän ja käytön tehokkuus kärsisi. Samoin, jos eri toimintoja tuotettaisiin irrallisista sovelluksista, olisi toimintamme alttiimpaa inhimillisille virheille.

Maestro sisältää kaikki työkalut, joita me työssämme tarvitsemme, ja tieto liikkuu näiden työkalujen välillä saumattomasti. Lisäksi Maestro kykenee tarjoamaan asiakkaidemme tarvitsemat mobiilityökalut kuittien- ja ostolaskujen käsittelyyn, matkalaskujen hallintaan sekä myyntien ja myyntilaskutuksen hoitamiseen. Tarvittaessa Maestrolaiset pystyvät toimittamaan myös laajempia ratkaisuja kuten materiaalinhallintaa. Maestro ei kuitenkaan myy suoraan asiakkaillemme, vaan hoidamme sen puolen itse”, Tikkanen kertoo.

Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa myös sitä, että kykenemme palvelemaan niitä asiakkaitamme, jotka haluavat toimia täysin perinteisesti. Heille kykenemme tuottamaan palveluna sellaiset lakisääteiset asiat, joita he eivät halua hoitaa itse, kuten pian pakolliseksi muuttuva verkkolaskutus”, hän lisää.

Kehittyy ja kuuntelee

Taloushallinto alana on erityisen altis lainsäädännön muutoksille. Tämä tarkoittaa, että tilitoimistojen on kyettävä joustavuuteen. Sama pätee myös alalla käytettäviin ohjelmistoihin.

Maestro on aina vastannut nopeasti ja hyvin lainsäädännön muutoksien myötä tulleisiin vaatimuksiin tuotekehityksellä. Tuoreimpana isona esimerkkinä tietysti tulorekisteri, johon Maestro toi oman ratkaisunsa nopeasti”, Tikkanen kertoo.

Ohjelmiston jatkuva kehittäminen on muutenkin erittäin tärkeää, sillä maailma ja asiakkaiden odotukset muuttuvat nopeasti ja siinä on pysyttävä mukana.

Erityisesti viimeisen kolmen vuoden aikana Maestro on kehittänyt ohjelmistoaan ja sen sähköisiä ominaisuuksia erittäin kiitettävästi. Olen yhteydessä vähintään kuukausittain nimettyyn kontaktihenkilööni myyntiin ja markkinointiin liittyvissä asioissa ja näissä keskusteluissa esitän toisinaan toiveita myös ohjelmistokehitykseen liittyen. Nämä myös selvästi viedään eteenpäin ja prioriteetin perusteella toteutetaankin”, Tikkanen kertoo.

Palvelua ja verkoston tukea

Tikkanen pitää Maestrolta saamaansa palvelua erinomaisena ja verkoston kanssa vietettävät vuosittaiset Versopäivät ovat hyvä tilaisuus oman liiketoiminnan kehittämiseen.

”Versopäivillä pääsee aina vertailemaan sekä sparrailemaan muiden tilitoimistojen kanssa palvelumalleja, parhaita käytäntöjä ja ylipäätään liiketoimintaan liittyviä asioita. Olen itse myös ollut puhumassa tapahtumassa muille tilitoimistoille palveluiden hinnoittelusta. Näissä tilaisuuksissa pääsemme myös kollektiivisesti keskustelemaan tarkemmin ohjelmiston kehityksestä suoraan Maestrolaisten kanssa”, Tikkanen kuvailee.

Kannattavuuden eväät

Maestron valinta tilitoimisto-ohjelmistoksi ja kumppaniksi reilu kymmenen vuotta sitten on TiMa Oy:n osalta ollut oikea ratkaisu. Se on antanut edellytykset hallitulle liiketoiminnan kasvulle, ja osaltaan pitänyt yrityksen ajanmukaisena ”aitona savolaisena tilitoimistona”.

Maestro on ollut meille nimenomaan kumppani pelkän ohjelmistotoimittajan sijaan. Heidän ratkaisuillaan olemme kyenneet parantamaan omaa tehokkuuttamme, kasvattamaan tarjottavien palveluiden määrää sekä saaneet tarvitsemaamme tukea liiketoiminnan eri vaiheissa. Tämä on osoittautunut meille erinomaiseksi ratkaisuksi ja uskon sen olevan sitä myös tulevaisuudessa”, Tikkanen toteaa lopuksi.

Lue lisää Maestron kokonaisuudesta tilitoimistoille.

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö