Maestro, Mediatili ja asiakkaat – kolmikantaista kumppanuutta toisella vuosikymmenellä

Mediatili on kuudella paikkakunnalla toimiva riippumaton tilitoimisto. Yritys on toiminut nykyisellä nimellään vuodesta 2005 ja työllistää yli 30 talousalan ammattilaista. Maestro on toiminut Mediatilin pääjärjestelmänä ja kumppanina alusta saakka. Ohjelmistotoimittaja-tilitoimisto-asiakas-kolmikantaan perustuva suhde on mahdollistanut Mediatilin kasvun yhdeksi Suomen suurimmista riippumattomista tilitoimistoista.

Mediatili Oy palvelee kaiken kokoisia yrityksiä toiminimistä konserneihin. Se toimii kuudella paikkakunnalla ja tarjoaa tiitoimiston peruspalvelujen lisäksi apua verosuunnitteluun, budjetointiin sekä yrityksen johtamiseen ja talouden suunnitteluun.

Vaikka riippumattomien tilitoimistojen joukossa Mediatili on verrattain suuri, on Mediatilille jokainen asiakas silti yksilö. Jokaiselle asiakkaalle tarjotaan palveluita tämän nimenomaisten tarpeiden mukaan. Heidän mielestään tilitoimiston ei kuulu olla tehdas.

Yritys on kasvanut 15 vuodessa kolmen hengen pienyrityksestä yli kolmekymmentä henkeä työllistäväksi tilitoimistoksi. Tämä kasvu on rakennettu tarjottavien palvelujen jatkuvalla kehittämisellä ja kovalla ammattitaidolla.

Mediatili on käyttänyt Maestron ratkaisuja koko olemassaolonsa ajan ja tämä kumppanuus on hyödyttänyt molempia yrityksiä. Yhteistyön suurimpia hyötyjiä ovat kuitenkin olleet Mediatilin asiakkaat.

Mediatili ja Maestro – yhteispeliä loppuasiakkaan hyväksi

Mediatili on aktiivinen oman liiketoimintansa kehittäjä. Asiakkuuksia johdetaan ja uusia palveluita kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Uusien palvelujen toteuttamiseksi tarvitaan monipuolisia työkaluja sekä omaan että asiakkaan käyttöön.

Maestron kautta näitä työkaluja on laajalti saatavissa ja se on osaltaan tukenut Mediatilin kasvua.

Sanna Metsänoro on Mediatilin toimitusjohtaja, hän kuvailee Mediatilin ja Maestron kumppanuutta symbioosiksi, joka toimii loppuasiakkaan ehdoilla.

”Meidän tavoitteemme on auttaa omia asiakkaitamme saavuttamaan heidän liiketoiminnalliset tavoitteensa. Jos he tavoittelevat kasvua, tarjoamme heille sellaisia palveluita, jotka tukevat kasvua. Jos he haluavat parantaa kannattavuuttaan, tarjoamme heille palveluita, joilla se onnistuu. Maestron teknologiat ovat keskeisessä roolissa näiden palvelujen toteuttamisessa”, Metsänoro kuvailee.

Mediatili tuntee myös yhteisöllistä vastuuta ja haluaa panostaa oman talousalueensa yrityselämän kehittämiseen. Tätä tarkoitusta varten he loivat Mediatili Akatemian. Mediatili Akatemia auttaa alueen yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa tarjoamalla koulutusta sekä yrityksen johdon konsultointia taloushallintoon, johtamiseen ja markkinointiin. Akatemiaan otetaan mukaan jäseniä hakemuksien perusteella ja se soveltuu niin kasvua hakeville kuin uusillekin yrityksille.

Maestro, yhdessä muiden kumppanien kanssa, tukee Mediatili Akatemian toimintaa.

Toimivia työkaluja, palvelua ja liidejä

Työkalut ovat keskeisessä roolissa, kun puhutaan tilitoimiston asiakkailleen tarjoamista palveluista. Maestron ja tilitoimistojen välisessä yhteistyössä ohjat ovat kuitenkin tilitoimiston käsissä. Tukea saa silti tarvittaessa.

”Kerromme asiakkaillemme aktiivisesti palveluista ja työkaluista, joista voisi olla juuri heille hyötyä. Tyypillinen esimerkki tällaisesta on ostolaskujen ja kuittien käsittelyyn tarkoitetut mobiilisovellukset, joilla asiakkaan oma elämä helpottuu huomattavasti.”

”Liiketoimintaa voi puolestaan tehostaa ottamalla meidän kauttamme käyttöön sähköisen myyntilaskutuksen sovelluksen. Näillä asiakas voi helpottaa elämäänsä, me pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja Maestro saa lisämyyntiä”, Metsänoro kertoo.

Jos asiakasyrityksen tarpeet ovat kuitenkin suuremmat ja liiketoiminnan kehittäminen vaatii järjestelmähanketta, voi Maestro ottaa Mediatilin pyynnöstä aktiivisen roolin ja tarjota asiakkaalle laajempia taloushallinnon tai toiminnanohjauksen ratkaisuja.

Tämä kumppanuus toimii kahteen suuntaan: Maestro suosittelee Maestroa käyttävien tilitoimistojen palveluja niille yrityksen ERP:iä tai taloushallinnon järjestelmää käyttäville asiakkailleen, jotka eivät itse halua hoitaa esimerkiksi kirjanpitoa tai palkanlaskua.

”Merkittävä etu kumppanuudesta juuri Maestron kanssa on se, että voimme palvella eri kokoisia yrityksiä. Ohjaamme Maestrolle niitä asiakkaitamme, jotka tarvitsevat liiketoiminnassaan laajempaa taloushallinnon järjestelmää tai kaupan alan toiminnanohjausta. Vastavuoroisesti saamme maestrolaisilta liidejä heidän asiakkaistaan, jotka tarvitsevat tilitoimistopalveluita. Tässäkin kuviossa kaikki voittavat”, sanoo Metsänoro.

Mediatilin asiakas Restamaster Oy

Restamaster Oy on Savonlinnassa toimiva yritys, joka valmistaa ja asentaa mittatilauksena toimitettavia kalusteita ravintoloille sekä hotelleille.

Mediatilin kanssa Restamaster on tehnyt yhteistyötä vuodesta 2006 alkaen. Restamaster Oy:n toimistosihteeri hoitaa yrityksen palkanlaskun ja päivittäiset taloushallinnon tehtävät, kuten osakirjanpidon, laskutuksen sekä osto- ja myyntireskontran. Mediatili toimii pääkirjanpitäjänä ja auttaa yrityksen tilinpäätöksissä sekä muissa suuremmissa taloushallinnon kysymyksissä.

Huolimatta siitä, että yritys on hankkinut käyttöönsä laajemman taloushallinnon ratkaisun suoraan Maestrolta, tapahtuu asiakkuuden hoito Mediatilin toimesta.

Jari Lamberg on ollut Restamasterin toimitusjohtaja vuodesta 2003 ja omistaja vuodesta 2012. Hän ei peittele tyytyväisyyttään yhteistyöhön Mediatilin kanssa sekä Maestron ratkaisuihin.

”Meidän kohdallamme kolmikantainen yhteistyö toimii täydellisesti. Käytämme Maestron ratkaisuja, mutta meidän kumppanimme on Mediatili. He hoitavat meidän pääkirjanpitomme, auttavat tilinpäätöksissä ja tarpeen mukaan muutenkin yrityksen arjessa. Kaikki ongelmatilanteet ratkaistaan heidän kauttansa ja heidän suosituksestaan olemme laajentaneet myös ohjelmistoa.”

”Viimeksi otimme käyttöön sähköisen ostolaskujen käsittelyn ja se on helpottanut elämää valtavasti. Olisi pitänyt ottaa se jo aiemmin käyttöön”, Lamberg naurahtaa.

Mediatilin asiakas Savonlinnan Sokerileipomo

Savonlinnan Sokerileipomo Oy muodostuu kahdesta leipomosta ja neljästä kahvilasta. Yritys on ollut Mediatilin asiakas vuodesta 2004.

Myös heillä on käytössään Maestron taloushallinnon järjestelmä, mutta he ovat hankkineet sen Mediatilin kautta. Työnjako yritysten välillä menee siten, että Mediatili hoitaa pääkirjanpidon ja Savonlinnan Sokerileipomon oma työntekijä laskee palkat samalla järjestelmällä.

Savonlinnan Sokerileipomo Oy:n toimitusjohtaja Marko Silvennoinen on kokonaisjärjestelyyn tyytyväinen:

”Vaikka olemme periaatteessa kahden eri yrityksen asiakas, näyttäytyy asia meille varsin yksinkertaisena. Kaikki yhteydet hoituvat Mediatilin kautta. Mediatilin kautta olemme hankkineet myös sähköisen taloushallinnon palvelut, kuten kuittien käsittelyn ja raportoinnin. Ne ovat helpottaneet elämää paljon.”

”Raportteja seuraan suoraan Maestrosta viikoittain ja se on erittäin kätevää”, Silvennoinen kertoo.

Mediatili hyödyntää Maestron kumppanuutta täydellä teholla

Mediatili ottaa kaiken irti kumppanuudestaan Maestron kanssa tavoitteenaan palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on järjestely, joka palvelee kaikkia osapuolia.

Metsänoro suositteleekin tilitoimistokollegoilleen, että useammat hekin hyödyntäisivät laajemmin sekä omaa ammattitaitoaan sekä tarjolla olevaa ohjelmistoportfoliota.

”Olemme saaneet paljon irti yhteistyöstä Maestron kanssa, koska olemme halunneet kehittyä ja kasvaa. Sama on mahdollista kaikille Maestroa käyttäville tilitoimistoille.”

 

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö