Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö siirtyi ostolaskujen käsittelyssä Maestroon

Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö siirtyi ostolaskujen käsittelyssä Maestroon

Hidas ostolaskujen käsittely syö yrityksessä turhaan monien aikaa ja energiaa. Sähköinen, optimoitu laskujen kierto ja hyväksyntä selkeyttää tehtäviä ja vapauttaa työaikaa varsinaiseen työhön. Helsingin Diakonissalaitos on siirtynyt käyttämään Maestron ohjelmistoa ostolaskujen käsittelyssä.

Helsingin Diakonissalaitos on 143-vuotias yleishyödyllinen säätiö, joka tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä näiden alojen koulutusta. Säätiöllä on 18 tytäryhtiötä, joista merkittävimmät ovat Diacor terveyspalvelut Oy, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Diakoniset kiinteistöpalvelut Oy.

Säätiössä ja Hoivassa työntekijät ovat pääasiassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, Diacorissa terveydenhuoltoalan ammattilaisia, Diakoniset kiinteistöpalvelut on puolestaan kiinteistöhuoltoyhtiö, jossa on parikymmentä kiinteistöhuollon parissa työskentelevää henkilöä. Diakoniset kiinteistöpalvelut on sosiaalinen yritys, jonka työntekijöistä osa on tukityöllistettyjä. Konsernin tytäryhtiöistä suuri osa on kiinteistöyhtiöitä, joilla ei ole omaa henkilökuntaa.

Hyvät kokemukset kannustivat laajentamaan käyttöä

Diakonissalaitos siirtyi Maestro-aikaan viime vuodenvaihteessa osana taloushallintopalveluja tarjoavan Visma BMS:n kokonaispakettia. Visman osalta projekti jatkuu vielä, mutta hankkeen ensimmäinen osa on saatettu hyvin aikataulussa loppuun, ja siinä yhteydessä Diakonissalaitos otti käyttöön Maestron sähköisen ostolaskujen käsittelyn.

Täysin tuntematon Maestro ei Diakonissalaitoksen väelle ollut, sillä yhdessä konsernin tytäryrityksistä oli jo aiemmin käytetty Maestroa, ja heiltä saatu hyvä palaute kannusti ottamaan ohjelmiston käyttöön konsernin muissakin osissa. Sekä Visma että Maestro saavat asiakkaaltaan kehuja.

“Maestrosta on hyviä kokemuksia. Käyttöliittymä on selkeä, ja siinä on monia hyviä ominaisuuksia.” Diakonissalaitoksen talouspäällikkö Eija Kaukonen toteaa.

Helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys keräävät käyttäjien kehuja

Järjestelmän tekniset haasteet olivat Diakonissalaitoksen monipolvisuudessa. Siinä, missä tilitoimistossa laskulla saattaa olla yksi tai kaksi käsittelijää, Diakonissalaitoksella laskut kiertävät tarvittaessa usean osaston kautta. Konsernin palveluksessa on noin 1600 henkilöä, heistä puolet työskentelee tytäryhtiöissä. Näin ollen yhdellä laskulla voi olla hyvinkin monta käsittelijää tai hyväksyjää. Kerrallaan kierrossa olevien laskujen määräkin on melkoinen: säätiön ostolaskujen määrä on keskimäärin 1500 kappaletta kuukaudessa. Näihin tekijöihin kiinnitettiin erityishuomiota projektin toteutusvaiheessa, ja uusia ideoita on otettu vastaan.

“On ollut ilo, että meidän suunnalta on kuunneltu kehitystoiveita, ja niitä on otettu huomioon. Se on ollut meille tärkeä asia, että yhteistyö Maestron kanssa on toiminut hienosti.” Kaukonen kertoo.

Maestron helppokäyttöisyys ja hyödyllisyys keräävät käyttäjien kehuja. Monipuoliset hakutoiminnot helpottavat tietojen etsimistä ja automatiikka ja valmiit pohjat nopeuttavat rutiineja.

“Ohjelma on sujuva ja käyttäjäystävällinen. Se on positiivista ja hyvä ominaisuus, että automaattisesti saadaan sähköiset laskut suoraan järjestelmään, eikä niitä tarvitse erikseen hakea vaan ne ovat suoraan meidän ostoreskontran käytössä.” Kaukonen sanoo.

Myös ostolaskujen käsittelyn yhdistäminen konsernissa käytössä olevaan Microsoftin Navision-järjestelmään saa positiivista palautetta.

“Liittymien teko Maestrosta muihin järjestelmiin tuntuu olevan vaivatonta. Se on sen tyyppinen ohjelmisto, josta saadaan tietoa siirrettyä hyvin eteenpäin.” Kaukonen toteaa.

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö