Canorama Oy hoitaa koko toimintoketjun sujuvasti Maestrolla

Canorama Oy hoitaa koko toimintoketjun sujuvasti Maestrolla

Keskenään ja asiakkaiden kanssa integroidut ohjelmistot ja kertakirjaus sujuvoittavat Canorama Oy:n työtä. Toimintaketjut rullaavat kertakirjauksen ansiosta myynnistä asennukseen ja asennuksesta huoltoihin ja laskutukseen ilman turhaa soittelua, kyselyä ja oikean henkilön etsintää. Tehtävien kulku on helposti seurattavissa ja asiakkaat saavat nopeaa ja tarkkaa palvelua.

Yksi järjestelmä kattaa koko toiminnan

Canoramalla on Maestron järjestelmä koko toimintaan; taloushallintoon, tilaus- ja myyntityöhön, huollon seurantaan, osto- ja matkalaskujen käsittelyyn, asiakashallintaan ja tehtäväprosessien seurantaan.

”Maestro on pystynyt rakentamaan meille järjestelmän, joka ottaa huomioon myös päämiestemme tarpeet, sanoo Canorama Oy:n toimitusjohtaja Martin Brandt. – Erityisesti asiakashallinta-intra on työkalu, joka sujuvoittaa toimintaamme joka päivä.

Yrityksen eri toimipisteet käyttävät yhteistä järjestelmää Kokkolassa sijaitsevalta serveriltä nettiyhteyksien kautta. Näin kaikki tarpeellinen tieto jokaisesta toimipisteestä tulee yhteiseen asiakashallintaan. Myös kirjanpito tehdään Maestrolla, mutta ulkopuolisen tilitoimiston voimin.

”Järjestelmä tekee itse peruskirjanpidon sitä mukaa kuin tapahtumia kirjataan sisään”, kertoo hallinnosta ja taloudesta vastaava Anna-Liisa Saari.

Tilitoimisto samassa järjestelmässä

”Varsinaisen pääkirjanpidon ja palkanlaskennan ostamme tilitoimistolta, joka tekee sen meidän serverillämme ja tällä ohjelmistolla, ei omallaan. Samoin laskut siirtyvät automaattisesti pankkiliikenteeseen heti kun ne on hyväksytty. Jos kaikki kirjataan mahdollisimman tarkasti ja oikein koneelle, kaikki myöskin sujuu. Vain viitteettömiä suorituksia, vähäisiä kassatositteita ja vastaavia selvitetään ja kirjataan erikseen.”

”Olen ollut järjestelmään erittäin tyytyväinen. Aina kun käyttöön tulee uusia palikoita, niin ne pikemminkin vain helpottavat työtä. Käyttö on myös ollut erittäin helppo oppia”, kiittelee Anna-Liisa Saari.

Asennusketju hallussa

Maestron ohjelmistoja käytetään yhdeltä työpöydältä, jossa jokaisella työntekijällä on näkyvillä omaan tehtäväkenttäänsä kuuluvat järjestelmän osat. Jo tilausta tehtäessä muodostuu laitekortti, johon kaikki sen jälkeen tapahtuvat toimet kirjautuvat, ja jonka perusteella myös laskut muodostuvat.

”Kun asiakas laitteineen kirjataan järjestelmään, hänet löytää heti myös intranetin asiakashallinnasta”, selittää Canorama Oy:n järjestelmätuki Kalle Hagman.

”Koko asennusketjun tieto kulkee Experan kautta siitä alkaen, kun laite myydään. Kun tilaus lähtee, kun laitteet tulevat varastoon, kun ne asennetaan, kun tulee huoltotilauksia ja huollot tehdään… jokaisen työvaiheen jälkeen sen tehnyt työntekijä kirjaa itsensä ulos tehtävästä, jolloin ketjun seuraava lenkki tietää ottaa oman tehtävänsä vastaan.”

Kertakirjaus hyödyttää kaikkia

 Kertakirjausperiaatteeseen ollaan Canoramassa erittäin tyytyväisiä. Asiakkaan tiedot tallentuvat asiakashistoriaan ja välittyvät aina muille asiakasta hoitaville työntekijöille ilman eri siirtoja.

”Tämä on erittäin hyödyllistä esimerkiksi järjestelmäasiantuntijoille. Yhden työntekijän poissaolo ei haittaa, vaan muutkin pääsevät tarvittaessa käsiksi asiakashistoriaan ja voivat auttaa ongelmatilanteissa. Tietoja ei tarvitse kaivaa kenenkään yksittäisen työntekijän koneelta mistään tiedostokansioista, vaan tieto tallentuu sähköisesti sinne, missä siitä on asiakkaallekin eniten hyötyä”, kuvailee Kalle Hagman käytännön työskentelyä.

Sähköinen asiointi tukkureille kunnossa

”Kokemuksesta tiedämme, että sähköinen asiointi on IT-alalla erittäin tärkeää”, toteaa MaestroYhtiöiden toimitusjohtaja Turo Puittinen.

”Yhteydet tukkureille ovat tärkeitä, mutta niiden on toimittava niin, että myyjä voi keskittyä myymiseen, eikä hänen tarvitse miettiä komponenttien ostamista asiakkaita palvellessaan.”

Niinpä Maestron ratkaisut onkin räätälöity siten, että yhteydet toimivat kertakirjauksella, sähköisesti ja ajantasaisesti joka suuntaan; myyjältä tukkurille, myyjältä yrityksen omiin prosesseihin ja myyjältä asiakkaalle ja päinvastoin.

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö