Maestron asiantuntijapalvelut

Maestro tarjoaa laadukasta projektipalvelua asiakkailleen. Tavoitteenamme on, että kaikkien Maestron palveluiden käyttö on mielekästä ja mukavaa. Haluamme olla mukana tukemassa osaamisen kasvua ja tarjota keinoja, joilla asiakkaamme saavat kaiken irti järjestelmistä.

Kommentteja asiakkailtamme

Yhteistyö Maestron kanssa on ollut hyvää, ihan sieltä projektin suunnitteluvaiheesta alkaen. Käyttöönotossa ja käyttöönoton jälkeen olemme saaneet hyvin tukea.”

talouspäällikkö Sanna Yliruka, Auto-Kilta Oy

Kaikista hankkeista, joissa olen ollut mukana, tämä on mennyt ehdottomasti parhaiten läpi. Kaikki eivät aina mene kuin Strömsössä, mutta tällä kertaa meillä ei ollut mitään isoja juttuja, vaan järjestelmä on toiminut heti ensimmäisestä päivästä alkaen”

toimitusjohtaja Jari Vahtola, Pro Patio Oy

Maestron kanssa yhteistyö on sujunut hienosti.  Meillä on yhteinen tahtotila. Vuoropuhelu on avointa ja yhteistyö sujuvaa. Maestrolla ollaan helposti lähestyttäviä, ja tyhmiäkin kysymyksiä voi kysyä. Asenne on, että ”hienoa kun kysyit”!”

toimistopäällikkö Jaana Salopuro, Ehtookoto ry

Maestron asiantuntijatiimi huolehtii asiakkuuden ensimetreistä

Projektipäällikkö huolehtii asiakkaan kokonaistyytyväisyydestä

Maestron projektipäällikkö on vastuuhenkilö projektin jokaisessa vaiheessa. Projektipäällikkö varmistaa, että asiakas saa ohjelmiston käyttöönsä sovitussa aikataulussa ja halutussa laajuudessa. Hänen tehtävänään on toimia myös yhteysihmisenä, joka varmistaa järjestelmästä toiseen siirtymisen sujumisen mahdollisimman helposti. Projektipäällikön vastuulla on myös raportoida projektin etenemisestä ja laatia projektisuunnitelma, jota koko projektitiimi seuraa ja jonka kautta myös raportoidaan asiakkaalle etenemisen vaiheita.

Avaintehtäviä:

 • Projektin laajuuden kartoitus ja aikataulutus
 • Asiakas- ja tuoterekisterien siirto Maestron palveluun
 • Raportointi ja yleisvastuu projektista

Ohjelmistoasiantuntija jalostaa parhaat käytännöt

Toinen avainhenkilö projektissa on myös tehtävään nimetty ohjelmistoasiantuntija tai useampi. Ohjelmistoasiantuntijat käyvät läpi yhdessä asiakkaan kanssa kaikki liiketoimintaprosessit ja jalostavat parhaat käytännöt, joilla Maestron järjestelmiä hyödynnetään asiakasyrityksessä. Asiantuntijan tehtäviin kuuluu myös asiakkaan liiketoimintaprosesseihin syventyminen ja näiden elintärkeiden toimintojen helpottaminen Maestron järjestelmän avulla.

Avaintehtäviä:

 • Asiakkaan liiketoimintaprosessien kartoittaminen
 • Parhaiden toimintatapojen määrittely Maestron ohjelmistokokonaisuuden näkökulmasta

Koulutuspalvelut varmistavat laadukkaan yhteistyön

Tavoitteena on, että järjestelmää käyttöönotettaessa jokainen avainhenkilö ja pääkäyttäjä osaa perustaidot Maestron ohjelmistoista, joita sitten syvennetään käyttöönottoprosessin jälkeen. Koulutukset mitoitetaan luonnollisestikin kulloisenkin projektin mukaisesti ja eri käyttäjäryhmille soveltuvilla tavoilla. Koulutukset voidaan hoitaa lähiopastuksena, etäyhteyden kautta tai muulla tukevalla ohjeistuksella. Maestron ohjelmistoista on olemassa sähköiset ohjeet ja tarvittaessa asiantuntijat laativat myös asiakaskohtaisia ohjeistuksia. Maestrolla on myös kattava määrä video-ohjeita eri ohjelmistonosista.

Avaintehtäviä:

 • Asiakkaan perehdyttäminen ohjelmiston käyttöön
 • Tuki käyttöönoton alkuvaiheissa
 • Konsultaatio parhaista toimintatavoista

Esimerkkejä lisämaksullisista palveluista

Syventävät koulutuspalvelut

alkaen 129 euroa / h

Kun peruskäyttö jo sujuu, on aika syventää osaamista. Maestron koulutuskokonaisuuksia voidaan räätälöidä juuri organisaationne tarpeen mukaisesti. Koulutuksemme hoidetaan näppärästi sähköisillä välineillä tai paikan päällä asiakkaan toimipisteellä. Syventävää koulutuspalvelua voi ostaa yksittäin tai kuukausittaisena palveluna. Jatkuvana palveluna teemme koulutussuunnitelman 3 kuukaudeksi eteenpäin, johon kirjataan kuukausittain koulutettavat teemat.

Koulutuskokonaisuus sisältää

 • Yhteisesti sovittu koulutuskokonaisuus ja -suunnitelma
 • Laadukas etä- tai lähiopetus
 • Laadukkaat koulutusmateriaalit
Haluan lisätietoja

Asiakas-ja tuoterekisterien tuonti Maestron järjestelmään palveluna

alkaen 129 euroa / h

Projektin alkaessa yrityksen hyödyntämät asiakasrekisterit ja tuoterekisterit tuodaan Maestron järjestelmään. Tuonti tehdään vain kerran, mutta tätä ennen on määriteltävä tarkasti, millaisia aineistoja järjestelmään tuodaan ja millaisessa tarkassa muodossa. Asiakas voi tehdä aineistojen tuonnin omatoimisesti ohjeiden perusteella tai ostaa sen avaimet käteen -palveluna. Suosittelemme rekisterien tuontia palveluna, jolloin kokonaisuus menee varmasti kerralla oikein.

Avaimet käteen -palvelu sisältää

 • Aineistojen muokkaamisen oikeaan muotoon
 • Aineistojen viennin Maestron järjestelmään
 • Tarvittavat testaukset ja mahdolliset uusinta-ajot
Haluan lisätietoja

Asiakaskohtaiset ohjeet

alkaen 129 euroa / h

Maestron ohjelmistojen yleiset käyttöohjeet ovat vapaasti kaikkien Maestron käyttäjien saatavilla. Tarvittaessa voimme lisäpalveluna koostaa yritykselle oman ohjeiston tarvittavista avaintoiminnoista ja myös sovitulla tavalla ylläpitää näitä ohjeita. Näissä ohjeissa voimme ottaa huomioon yrityskohtaiset tavat hyödyntää Maestron ohjelmistoja. Ohjeet tehdään asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Personoitu koulutusaineisto sisältää

 • Ohjeitukset tarvittavissa ohjelmiston osista
 • Havainnollistavat kuvat asiakkaan omasta ympäristöstä
 • Päivitykset aineistoon ohjelmiston kehittyessä
Haluan lisätietoja

Maestron projektihenkilöstö

Taru-Maija Sormaala

Asiakaspalvelujohtaja +358 207 505 629

Sini Vilhunen

Palvelupäällikkö Verso +358 207 505 700

Sanna-Kaisa Taskinen

Projektipäällikkö (opintovapaalla) +358 207 505 738

Laura Viertola

Projektipäällikkö +358 207 505 654

Laura Lindholm

Asiakkuuspäällikkö +358 207 505 659

Kirsi Laine

Ohjelmistoasiantuntija +358 207 505 700

Taru Matikainen

Projektipäällikkö +358 207 505 646
Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö