Koulutuspaketti Mini 60 min

Lyhyin koulutuspalvelumme on 60 minuuttia. Koulutuspaketti sopii hyvin lyhyiden teemojen läpikäyntiin tai toimintamallien mieleenmuistuttamiseen. Jatkuvana palveluna koulutuspaketti pitää yllä asiantuntijoidenne osaamistasoa jatkuvasti ja saatte aina kaikki järjestelmään tehdyt päivitykset täysimääräisinä hyödynnettyä. Koulutus hoidetaan näppärästi sähköisillä välineillä. Koulutukseen voi kerrallaan osallistua 1-2 henkeä.

Maestron koulutuksia pitää taloushallinnon ja kaupan alan erikoisasiantuntijat ja ne ovat saaneet  erinomaisia arvioita asiakkailtamme. Koulutuspalautteiden keskiarvo oli viime vuonna 4,5/5 ja haluamme säilyttää tämän tason myös jatkossa.

Valitse palvelumalli tarpeittesi mukaan:

Uutuus: Kuukausittainen yhteistyö

99 euroa / kk

Kuukausittaisessa yhteistyömallissa asiantuntijamme on käytössänne yhden tunnin joka kuukausi. Jatkuva koulutus palvelee erinomaisesti jatkuvan oppimisen tavoitteita ja parantaa ohjelmistojen hyödyntämisen astetta.

Maestron toimintamalli:

1 Kartoitamme ensin, millaisiin tarpeisiin lisäkoulutusta tarvitaan, mitä ohjelmistonosia yrityksellänne on tarkoitus ottaa käyttöön ja onko jotain tärkeitä teemoja, joista olisi hyvä pitää osaamista yllä jatkuvasti.

2. Kartoitusten perusteella teemme koulutussuunnitelman aina 3 kuukaudeksi eteenpäin, joka on myös minimisopimusaika jatkuvissa koulutuksissa. Koulutussuunnitelmassa on automaattisesti otettu huomioon hyödynnettävän ohjelmiston uudet ominaisuudet ja niiden läpikäynti.

3. Koulutukset alkavat, kun koulutussuunnitelma on hyväksytty. Koulutukset järjestetään sähköisin välinein. Koulutukset toimivat parhaalla tavalla, kun niihin osallistuu kerrallaan 1-2 ihmistä, mutta eri kuukausina koulutettavat ihmiset voivat vaihtua tai koulutettavien määrä voi olla  myös suurempi.

4. Asiakkaalla on yleisohjeet käytössä koko koulutusjakson ajan.

5. Jokaisesta pidetystä koulutuksesta lähetetään sähköinen palautelomake. Koulutuksista saatavia palautteita seurataan jatkuvasti.

Hyviä puolia jatkuvassa koulutussopimuksessa:

  • Osaamisen kasvu jatkuu myös käyttöönoton jälkeen
  • Kaikki ohjelmiston uudet ominaisuudet tulevat välittömästi käyttöön ohjelmistoasiantuntijan opastuksella
  • Uusien ihmisten lisäperehdytys voidaan hoitaa koulutussopimuksen puitteissa
Haluan lisätietoa

Koulutus kertapalveluna

129 euroa / tunti

60 minuuttia kestävässä koulutuskokonaisuudessa käymme yhdessä läpi ohjelmistonne käyttöä tarkemmin ja opastamme, miten uudet toiminnallisuudet voidaan valjastaa käyttöön juuri teidän yrityksessänne. Koulutus voidaan järjestää erittäin nopealla varoitusajalla, parhaillaan jopa saman työpäivän aikana palvelun tilauksesta.

Koulutettavia kokonaisuuksia voivat esimerkiksi olla:

Materiaalihallinnon osalta esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia: raportointi, toimintamallien täsmentäminen, ostotilausehdotukset, käyttäjien hallinta, inventaarit, asiakaskohtaiset hinnoittelut.

Taloushallinnon osalta esimerkiksi minireskontra, verkkopalkka, raportointi, budjetointi, sähköinen laskutus.

Verkkokaupan osalta esimerkiksi sisällönhallinta ja verkkokauppatuotteiden rikastaminen.

Maestron toimintamalli:

1. Teemme lyhyen kartoituksen koulutuksen tarpeista

2. Kouluttaja sopii koulutusajan yhdessä osallistujien kanssa

3. Koulutus pidetään sähköisin välinein

4. Koulutettavilla on käytössä yleisohjeet koulutettavaan teemaan liittyen

Varaa koulutus

“Tutkimusten mukaan käyttäjien tyytyväisyys yrityksen hankkimaan järjestelmään paranee, kun he saavat kattavan koulutuksen ja osaavat käyttää toimintoja”

Muista verottajan ylimääräinen koulutusvähennys!

Tiesitkö, että Maestron koulutuksesta syntyneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, mutta voit lisäksi hyödyntää työantajan koulutusvähennystä.

Sen mukaisesti saa koulutukseen osallistuvan henkilön palkkakuluista tehdä lisävähennyksen verotuksessa. Vähennys on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.

Koulutusvähennyksen edellytyksiä:

  • Yrityksen on tehtävä koulutussuunnitelma koko henkilöstölle tai  henkilöstöryhmälle
  •  Työnantaja maksaa koulutuksen
  •  Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta palkkaa
  •  Koulutuksen on liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työantajan palveluksessa
  •  Työnantajan täytyy seurata suunnitelman toteutumista työntekijäkohtaisesti
  • Yksi koulutuspäivä kestää 6 tuntia, mutta koulutus voi jakautua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään 60 minuuttia.
  • Koulutusvähennykseen oikeuttava koulutus voidaan toteuttaa myös verkko-koulutuksena, jos siihen käytetty aika voidaan todentaa ja koulutuksella on vastuullinen vetäjä, joka valvoo osallistujan suoritusta.

Maestron kuukausittainen yhteistyösopimus koulutuksien osalta täyttää kaikki nämä verottajan ehdot.

Lue lisää verottajan sivuilta
Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö