Koulutuspaketti Maxi 1 päivä

Maxi-koulutuspalvelumme kesto on 1 päivä, mutta koulutus voi olla myös tätä pidempi, jos koulutettavaa on paljon. Koulutuspaketti suurempien kokonaisuuksien haltuunottoon tai uusien työntekijäryhmien kouluttamiseen. Yhteen koulutuspäivään voidaan myös koota joukko pienempiä osakokonaisuuksia.  Jatkuvana palveluna koulutuspaketti pitää yllä asiantuntijoidenne osaamistasoa jatkuvasti ja saatte aina kaikki järjestelmään tehdyt päivitykset täysimääräisinä hyödynnettyä. Koulutus pidetään lähikoulutuksena, joko asiakkaan omissa tiloissa tai Maestron toimistoilla. Koulutukseen voi kerrallaan osallistua haluamanne määrä osallistujia.

Maestron koulutuksia pitää taloushallinnon ja kaupan alan erikoisasiantuntijat ja ne ovat saaneet erinomaisia arvioita asiakkailtamme. Koulutuspalautteiden keskiarvo oli viime vuonna 4,5/5 ja haluamme säilyttää tämän tason myös jatkossa.

Valitse palvelumalli tarpeittesi mukaan:

Uutuus: Kuukausittainen yhteistyö

780 euroa / kk

Kuukausittaisessa yhteistyömallissa asiantuntijamme on käytössänne  yhden päivän joka kuukausi tai sovittaessa useamman päivän kerrallaan. Jatkuva koulutus palvelee erinomaisesti jatkuvan oppimisen tavoitteita ja parantaa ohjelmistojen hyödyntämisen astetta. Kuukausikustannuksen ohella laskutamme matkakulut toteutuneen mukaan.

Maestron toimintamalli:

1 Kartoitamme ensin, millaisiin tarpeisiin lisäkoulutusta tarvitaan, mitä ohjelmistonosia yrityksellänne on tarkoitus ottaa käyttöön ja onko jotain tärkeitä teemoja, joista olisi hyvä pitää osaamista yllä jatkuvasti.

2. Kartoitusten perusteella teemme koulutussuunnitelman aina 3 kuukaudeksi eteenpäin, joka on myös minimisopimusaika jatkuvissa koulutuksissa. Koulutussuunnitelmassa on automaattisesti otettu huomioon hyödynnettävän ohjelmiston uudet ominaisuudet ja niiden läpikäynti.

3. Koulutukset alkavat, kun koulutussuunnitelma on hyväksytty. Koulutukset järjestetään lähikoulutuksina. Koulutuksiin voi kerrallaan osallistua haluamanne määrä ihmisiä. Eri kuukausina koulutettavat ihmiset voivat luonnollisesti myös vaihtua.

4. Asiakkaalla on yleisohjeet käytössä koko koulutusjakson ajan.

5. Jokaisesta pidetystä koulutuksesta lähetetään sähköinen palautelomake. Koulutuksista saatavia palautteita seurataan jatkuvasti. Lisäksi tarvittaessa voimme antaa kirjallisen arvion koulutettavan osaamistasosta koulutuksen jälkeen.

Hyviä puolia jatkuvassa koulutussopimuksessa:

 • Osaamisen kasvu jatkuu myös käyttöönoton jälkeen
 • Kaikki ohjelmiston uudet ominaisuudet tulevat välittömästi käyttöön ohjelmistoasiantuntijan opastuksella
 • Uusien ihmisten lisäperehdytys voidaan hoitaa koulutussopimuksen puitteissa
Haluan lisätietoa

Koulutus kertapalveluna

980 euroa / koulutus

Päivän kestävässä koulutuskokonaisuudessa käymme yhdessä läpi ohjelmistonne käyttöä tarkemmin ja opastamme, miten uudet toiminnallisuudet voidaan valjastaa käyttöön juuri teidän yrityksessänne. Koulutuskustannusten ohella laskutamme matkakulut toteutuneen mukaan.

Maxi-paketti pitää sisällään myös koulutusaineiston valmistelua. Käytössänne on kaikki Maestron tuottamat yleisohjeet koulutettavasta teemasta.

Koulutettavia kokonaisuuksia voivat esimerkiksi olla kokoelma yhdessä sovittuja pienempiä kokonaisuuksia tai yksi suurempi aihe, kuten:

 • Uuden ihmisen tai tiimin perehdytys työhön (materiaalihallinto)
  • Tilaus-toimitus -ketju
  • Ostamisen työkalut
  • Inventaari
 • Uuden ihmisen tai tiimin perehdytys työhön (verkkokauppa)
  • Ylläpito: kampanjat, hinnoittelut, tuotteiden ylläpito
  • Tuotteiden päivittäminen
 • Uuden ihmisen tai tiimin perehdytys työhön (taloushallinto)
  • Ostolaskujen jaksotukset
  • Omaverolaskelmat
  • Tilinpäätökset
  • Reskontrat, kirjanpito, pankkiliikenne
  • Verolomakkeet

Maestron toimintamalli:

1. Teemme kartoituksen koulutuksen tarpeista

2. Kouluttaja sopii koulutusajan yhdessä osallistujien kanssa

3. Koulutus pidetään lähikoulutuksena

4. Asiakkaalla on yleisohjeet käytössä koko koulutusjakson ajan.

5. Jokaisesta pidetystä koulutuksesta lähetetään sähköinen palautelomake. Koulutuksista saatavia palautteita seurataan jatkuva

Varaa koulutus

” Tutkimusten mukaan suurin osa järjestelmän hyödyistä saadaan irti, kun koulutusta on tarjolla tarpeeksi myös käyttöönoton jälkeen.”

Muista verottajan ylimääräinen koulutusvähennys!

Tiesitkö, että Maestron koulutuksesta syntyneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, mutta voit lisäksi hyödyntää työantajan koulutusvähennystä.

Sen mukaisesti saa koulutukseen osallistuvan henkilön palkkakuluista tehdä lisävähennyksen verotuksessa. Vähennys on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden.

Koulutusvähennyksen edellytyksiä:

 • Yrityksen on tehtävä koulutussuunnitelma koko henkilöstölle tai  henkilöstöryhmälle
 •  Työnantaja maksaa koulutuksen
 •  Työnantaja maksaa koulutuksen ajalta palkkaa
 •  Koulutuksen on liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työantajan palveluksessa
 •  Työnantajan täytyy seurata suunnitelman toteutumista työntekijäkohtaisesti
 • Yksi koulutuspäivä kestää 6 tuntia, mutta koulutus voi jakautua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään 60 minuuttia.
 • Koulutusvähennykseen oikeuttava koulutus voidaan toteuttaa myös verkko-koulutuksena, jos siihen käytetty aika voidaan todentaa ja koulutuksella on vastuullinen vetäjä, joka valvoo osallistujan suoritusta.

Maestron kuukausittainen yhteistyösopimus koulutuksien osalta täyttää kaikki nämä verottajan ehdot.

Lue lisää verottajan sivuilta
Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö