Käytettävyystutkimus

Maestron tarjoama Verkkokaupan käytettävyystutkimus voidaan tehdä kertaluonteisesti tai sitten jatkuvana sopimuksena kuukausittain. Käytettävyystutkimuksen tekee aina Maestron asiantuntija, joka käy läpi verkkokaupan hyvin tarkasti sovituilta osin.

Maestron verkkokaupan käytettävyystutkimuksen jälkeen sinulla on hyvä kuva, millaisia muutoksia verkkokauppasi tarvitsee ja mikä on näiden muutosten arvioitu työmäärä. Muutostyöt voitte suorittaa itse tai Maestron projektina.

Mitä käytettävyystutkimuksessa tarkkaillaan?

1. Sivuston latautumisnopeus

 • Käymme läpi sisältösivujen kuvien ja bannereiden kuvakoot ja huomioimme, jos näissä on korjattavaa
 • Teknisen optimointitarpeen selvuttäminen, esim. sivuston pakkaukseen liittyvät haasteet*

2. Käytettävyys

 • Selvitämme, että sivuston käyttäjäreitit ovat kunnossa ja asianmukaisia
 • Kartoitamme sivuston “kuolleet linkit”, eli sivustolla olevat linkit, joiden kohdesivua ei löydy.

3. Sisällön tekninen laatu

Annamme arvion sisällön laadusta tekniseltä näkökulmalta. Muutoksia voivat olla esimerkiksi:

 • Tuotteiden rikastaminen (massapäivitykset)**
 • Asiakastilien massapäivitykset**
 • Sisältösivujen metatiedot & mahdolliset sivustojen ulkoasusäädöt
 • Laajennusosien parempi hyödyntäminen (esim. blogi, rajoitusmoduulit, lomaketyökalu, saldonäkyvyydet)
 • Kaupan asetuksien vaihto
 • Sähköpostipohjien muokkaus

4. Hakukonenäkyvyys

 • Selvitämme, mitä onko kategorioiden tai sivujen metatietojen osalta päivitettävää ja onko kuvaukset kunnossa

Raportti tehdyistä toimista toimitetaan sähköpostilla asiakkaalle viikon kuluessa siitä, kun työt on tehty

*) Lisäksi voimme kartoittaa teknisiä muutostarpeita (näistä erillinen kumppanilaskutus tekemisten perusteella)

**) Tuote- tai asiakasrekistereiden massapäivitys koskee vain verkkokauppaa, ei toiminnanohjauksen rekistereitä

Yhteistyöpalaveri 30 min (Skype)

Tutkimus puretaan yhteistyöpalaverissa, jossa käydään läpi käytettävyystutkimus.  Teemme tämän perusteella ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä ja tarjoamme myös tarvittaessa työmääräarvion muutostöistä. Ne voidaan tehdä kuukausisopimuksena, kertakorvauksena tai tuntityönä.

Tilaa käytettävyystutkimus

Haluan tilata Käytettävyystutkimuksen

Haluan tilata verkkokauppaani käytettävyystutkimuksen. Tutkimus sisältää sivustolla kuvatut osuudet ja saan tutkimuksen päätteeksi raportin havaituista muutoskohteista.
Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö