Pääsuunnittelija Sami Pylkkänen: “Tiimityöskentelyä ohjelmistokehityksessä”

Maestrolla ohjelmisto rakennetaan yrityksen sisällä asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Ohjelmistosuunnittelijalle on erityisen tärkeää Maestrolla teknisen osaamisen lisäksi tiimihenkisyys sekä erilaiset ryhmätyötaidot.

39-vuotias tietotekniikan insinööri Sami Pylkkänen toimii Maestrolla pääsuunnittelijana tilitoimistotiimissä. Maestrolle Samin houkutteli mahdollisuus työskennellä uusimpien teknologioiden parissa hänen kotipaikkakunnallaan Savonlinnassa. Työtehtävissään Sami pureutuu muun muassa tiimin käsittelemien tuotteiden kokonaisuuteen ja tuotteiden soveltuvuuteen Maestron pilvipalveluun.

Maestro ohjelmistokehitys

Haastavuus inspiroi työssä. Itseään voi haastaa toistuvasti erilaisten tilanteiden parissa. Ohjelmisto on meidän oma juttu, johon voimme vaikuttaa.

Tuotantoprosessi – Pilvipalvelu kiintopisteenä

”Maestron tuotantoprosessissa toimitaan 2 viikon sykleissä. Toiminta sekä resurssit suunnitellaan eteenpäin aina kaksi viikkoa kerrallaan, ja syklin lopussa tuotokset katselmoidaan lävitse tiimin voimin”, kertoo Sami.

Näistä tuotoksista muodostetaan asennuspaketti, joka testataan lyhyesti ennen sen päivittämistä tuotantoympäristöön. Palavereissa käydään usein lävitse tuotepäällikön kanssa asiakasprojekteja, joista saattaa nousta esille uusia työskentelykohteita. Kohteet puretaan tiimin kanssa pienemmiksi paloiksi, jotta yhtenäinen työnteko voisi alkaa.

”Pilvipalvelua tuotettaessa tietoturvan ja suorituskyvyn huomioiminen toteutusvaiheessa on äärimmäisen tärkeää. Saman sovelluksen palvellessa kaikkia eri asiakkaita samassa ympäristössä on myös asennettavuus tärkeää, jotta käyttökatkoja ei aiheutuisi”, Sami painottaa. “Pilvipalvelu tekee työstä mielenkiintoista antamalla oman haastekulmansa työskentelyyn” hän jatkaa.

Tietoturvan näkökulmasta testaus on pilvipalvelussa erityisen keskeistä, ja sen automatisointiin pyritään panostamaan Maestrolla. Yhden ylläpidettävän ympäristön seuranta ja päivittäminen tarjoaa omat etunsa ja haasteensa sen parissa työskenteleville.

Päivä ohjelmistosuunnittelijana

Pääsuunnittelijan normaali työpäivä koostuu pitkälti kokonaisuuksien hallitsemisesta. “Toteutustavassa on paljon vapauksia. Päämäärä on annettu, mutta reittiin vaikutamme itse”, Sami kertoo.

Palaverit rytmittävät pääsuunnittelijan työpäivää, mutta niiden ulkopuolella pystyy itse organisoimaan mitä aikoo tehdä seuraavaksi. Muiden suunnittelijoiden työ on usein palaverien ulkopuolella itsenäisempää, mutta pääsuunnittelijan hallitessa kokonaisuuksia on hän tiiviisti yhteistyössä eri ihmisten kanssa.

Maestron sävel ohjelmistoihin

Olennaisiksi piirteiksi Maestrolla toimimisen suhteen Sami nostaa esille kommunikaatio- sekä ryhmätyötaidot. Vaikka ohjelmistotekniikoiden hallitseminen on myös hyvin tärkeää, on vastuullisuuden ja kuuntelutaitojen rooli korostunut ryhmätyöskentelytilanteessa.

Oman vastuun kantaminen tuo mukanaan myös joustavuuden yrityksen puolesta, joka on varsinkin lapsiperheeseen kuuluvalle tärkeä etu. Joustavuus, mahdollisuus etätöihin ja aito välittäminen työntekijän hyvinvoinnista johtavat kaikki yhdessä miellyttävään työilmapiiriin Maestron sisällä.

”Työntekijöitä myös kuunnellaan erilaisissa tilanteissa, ja vaikutusmahdollisuudet ovat tarjolla kaikille. Asiakkaan näkökulmasta ilmapiiri on myös tärkeä, sillä Maestrolla keskustellaan yhdessä parhaista keinoista asiakkaille sopivien ratkaisujen löytämiseen”, tiivistää Sami.

Edellinen artikkeli

Ohjelmistoasiantuntija Mari Laine: “Joka päivä jotain uutta”

Seuraava artikkeli

Kaupan alan ammattilaiset: kivijalkakauppa nousee taas

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö