Avainasiakaspäällikkö Jussi Rissanen: “Rakennamme kumppanuutta”

Avainasiakaspäällikön työ Maestrolla tarkoittaa asiakkaiden kanssa aktiivista toimimista ja matkustamista ympäri Suomea. Kumppanuuksia rakennetaan Maestrolla tarjoamalla asiakkaalle toimiva pidemmän aikavälin ratkaisu.

47-vuotias Jussi “Juso” Rissanen on työskennellyt Maestrolla jo 23 vuotta. Yhteinen historia Maestron kanssa alkoi Jussin tullessa työharjoitteluun Maestrolle vielä opiskellessaan Savonlinnan liiketaloudellisessa instituutissa. IT-merkonomin koulutustausta johti ohjelmistotukihenkilön sekä projektipäällikön tittelin kautta pikkuhiljaa avainasiakaspäällikön rooliin.

Maestro kumppanuus

Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Ei ole yhtä ilman toista. Ensimmäinen kuvaus asiakkaasta ja asiakkaan tarpeesta on todella tärkeä. Sen avulla luodaan kokonaiskuva tuotannolle ja projektiyksikölle. Maestrolla myyntitilanteet hoidetaan henkilökohtaisesti paikan päällä.

Matkustamista ympäri Suomen

”Avainasiakaspäällikön tyypilliseen viikkoon kuuluu paljon matkustamista asiakkaiden luokse ympäri Suomea. Asiakastapaamisia hankitaan ja suunnitellaan noin kolme päivää viikosta, ja loput ajasta kuluukin usein tien päällä”, Jussi kertoo työviikostaan.

Monipuolisuus ja vapaus toimivat omalta osaltaan myös inspiraation lähteinä töitä tehdessä. Pitkäjänteisyys ja toimeentuleminen erilaisten ihmisten kanssa on suuressa roolissa varsinkin monien projektien ollessa suhteellisen pitkiä. Yhteistyöhön saatetaan usein palata vasta kuukausien päästä ensikontaktista.

Myynnin Maestro

Maestrolla myyjän toimenkuva vaatii mukautuvaisuutta. Tärkeää on myös tuntea asiakkaan toimiala ja siihen kuuluvat käytännöt. ”Yritysten liiketoimintaprosessien ymmärtämisestä saadaan suuri etu toimintaan taloushallinnon ymmärtämisen ohella. Myyntihenkisyys ja ahkeruus ovat piirteitä joita kumppanuuksien rakentaminen vaatii”, Jussi linjaa.

”Monipuolisuus inspiroi, pääsen tapaamaan monenlaisia ihmisiä. Haastavat tilanteet ratkomme yhdessä”, Jussi jatkaa toimenkuvastaan. Oma kädenjälki on mahdollista saada näkyviin, sillä kaikkien mielipiteitä kuunnellaan Maestron omaa ohjelmistoa kehittäessä.

Ensimmäinen kuvaus asiakkaasta ja asiakkaan tarpeesta on todella tärkeä. Sen avulla luodaan kokonaiskuva tuotannolle ja projektiyksikölle. Maestrolla myyntitilanteet hoidetaan henkilökohtaisesti paikan päällä.

Kumppanuuden kehittyminen Maestrolla

”Maestro haluaa olla muutakin kuin ohjelmistotoimittaja, joten tarkoitus onkin rakentaa pitkäkestoinen kumppanuus josta molemmat osapuolet hyötyvät.”

Kumppanuuden rakentaminen alkaa usein itse ottamalla yhteys potentiaaliseen asiakkaaseen. ”Sovitussa tapaamisessa halutaan kuulla asiakkaan tilanteesta ja toiminnasta, jotta voidaan tarjota oikeanlaista ratkaisumallia juuri heille. Jos yhteinen jatko realisoituu, seuraavalla käynnillä pyritään kartoittamaan asiakkaan tarpeet entistä tarkemmin”, selventää Jussi.

Näiden tarpeiden pohjalta kehitetään Maestron järjestelmää tarpeen vaatiessa, tai tarjotaan sitä sellaisenaan asiakkaalle. Tämän jälkeen ratkaisumalli hyväksytetään asiakkaalla, ja hyväksytyn tarjouksen jälkeen projektipäälliköt aloittavat käyttöönoton asiakkaan kanssa. Nämä pitkäkestoisemmat projektit erottavat Maestron monesta muusta toimijasta myynnin kannalta.

Edellinen artikkeli

Projektipäällikkö Jesse Järvinen: “Kokonaisuuksien hallintaa ja ratkaisukeinoja”

Seuraava artikkeli

Ohjelmistoasiantuntija Mari Laine: “Joka päivä jotain uutta”

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö