Projektipäällikkö Jesse Järvinen: “Kokonaisuuksien hallintaa ja ratkaisukeinoja”

Projektipäällikölle on tärkeää kokonaisuuksien hallinta. Asiakkaan kuunteleminen ja oikeiden ratkaisujen tarjoaminen onnistuu, kun yhteisymmärrystä lähdetään rakentamaan heti ensitapaamisesta lähtien.

37-vuotias laskentatoimen tradenomi Jesse Järvinen aloitti projektipäällikkönä Maestrolla noin 6,5 vuotta sitten. Taustalla oli viitisen vuotta töitä lappeenrantalaisessa tilitoimistossa, jossa ymmärryksen kehittäminen toimialasta alkoi.

Maestro projektipäällikkö

Hienoa työssä on se, että tapaa erilaisia ihmisiä ja tutustuu erilaisiin yrityksiin. Saman toimialan yrityksissä tehdään asioita eri tavoilla, ja näihin toimintamalleihin perehtyminen on mielenkiintoista. Yrityksiin tutustuessa rakentuu kattava ymmärrys niiden toimialasta.

Kokonaisuuksien hallintaa

Projektipäällikön kannalta tärkeimpiä osaamisalueita ja taitoja ovat Jessen mukaan sosiaaliset taidot erilaisten ihmisten kanssa toimiessa, sekä rauhallisuus haastavimmissa tilanteissa. Positiivinen suhtautuminen eri projekteihin auttaa eteenpäin kohti asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

”Kokonaisuuksien hahmottaminen on kriittisessä osassa toimivaa projektihallintaa. Myös taloushallinnon ja siihen vaikuttavien asioiden ymmärtämisestä on suuri apu, sillä iso osa tarjottavista toiminnoista asettuu juuri taloushallinnon alle”, pohtii Jesse.

Projektipäällikön aktiviteetit

Työpäivät ovat suhteellisen joustavia, mutta asiakastapaamisia on usein ympäri Suomea. Asiakaskäynnit ja yhteistyö myyjien kanssa rytmittävät tekemistä, mutta oman kalenterin rakentamisesta Jesse pystyy kuitenkin vastaamaan pitkälti itse. ”Dokumentointi ja projektien etenemisseuranta ovat olennaisessa osassa normaalin päivän sisältöä, ja myös projektikohtaisesta laskutuksesta vastaaminen on projektipäällikön vastuulla”, Jesse kertoo.

Kuunteleminen on ehdoton taito. Ratkaisuhakuisuus ja tiimityöskentelyn ymmärtäminen on myös tärkeää.

Yksittäisen projektipäällikön vastuulla on Maestrolla kymmeniä asiakkaita. Osa näistä projekteista on suurempia ja aktiivisempia, jolloin ne vaativat isompaa työpanosta päivittäin. Pienemmät ja vähemmät aktiiviset projektit eivät usein vaadi päivittäistä seurantaa, mutta tilanteen tasalla täytyy pysyä kaikkien kokonaisuuksien suhteen.

Yhteistyön rakentuminen Maestrolla

Maestrolla Jesse kokee ilmapiirin avoimeksi sekä nuorekkaaksi. Mukavan porukan kanssa työ tehdään tosissaan muttei liian vakavasti. Tiimihenkisyyden rakentuminen vaikuttaa myös asiakaskontakteihin, joiden kanssa pyritään henkilökohtaisen yhteistyön rakentamiseen.

”Asiakkaalle tarjotaan yhtenäistä pakettia, ja projektipäällikkö avustaa tämän ratkaisevan kokonaisuuden käyttöönotossa kohdeyritykselle sopivalla tavalla. Asiakkaan kanssa yhteistyötä jatkaessa myös Maestron tarjoamat järjestelmät kehittyvät sekä asiakastarpeiden että yrityksen sisäisten ajatusten mukaisesti”, Jesse kertoo.

Projektipäällikön vastuualueeseen kuuluu asiakkuuksia laidasta laitaan toiminnanohjauksesta tilitoimistojen käyttöönottoihin. Kaiken kaikkiaan tarjotut projektimallit ja niiden kestot vaihtelevat kyseisen asiakkaan tarpeiden ja toimitettavan kokonaisuuden mukaisesti.

Kokonaisuus ratkaisee. Maestro tarjoaa laajan sisällön yhdessä paketissa.

Seuraava artikkeli

Avainasiakaspäällikkö Jussi Rissanen: “Rakennamme kumppanuutta”

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö