Ohjelmistoasiantuntija Mari Laine: “Joka päivä jotain uutta”

Asiakaspalvelussa keskitytään Maestrolla asiakkaan henkilökohtaiseen auttamiseen. Toimivia ratkaisuja etsitään yhdessä asiakkaan ja koko asiantuntijatiimin kanssa.

Mari Laine on toiminut Maestrolla 4,5 vuotta ohjelmistoasiantuntijan roolissa. 33-vuotias taloushallinnon tradenomi toimi aiemmin tilitoimistoalalla, joten siirtyminen asiantuntijatehtäviin toimi luonnollisena jatkumona.

Maestro ohjelmistoasiantuntija

Lappeenrannan Rakuunamäellä työskennellään vanhassa hevostallissa

Monipuolisia haasteita

Asiakaspalveluhenkisyys, uteliaisuus asioiden selvittämiseen, ja halu kehittyä ovat Marin mukaan työroolin tärkeimmät ominaisuudet. ”Toimenkuva tarjoaa mahdollisuuden tavata laaja kirjo erilaisia yrityksiä ja ihmisiä” Mari kertoo.

Monipuoliset haasteet ovat työn suola. Mahdollisuus laajentaa omaa osaamista jatkuvasti pitää tehtävät mielenkiintoisina.

Asiakkaiden kouluttaminen on suuri osa toimenkuvaa. Koulutusmatkoja tehdään noin 1-3 kertaa kuukaudessa vuodenajasta riippuen. Tarkoituksena on miettiä koulutusrungon pohjalta toimivia ratkaisuja asiakkaalle vuorovaikutteisesti, ja tuoda samalla esille miten asioita voidaan toteuttaa Maestron ohjelmistolla. Reissujen ulkopuolella työtehtäviin kuuluu muun muassa koulutusten jälkihoitoa, testaamista, ja erilaisiin tukipyyntöihin vastaamista.

Oppimiseen kannustava ilmapiiri

Mari kuvailee työympäristöä Maestrolla yhteistyökykyiseksi ja aidosti lämpimäksi. Tiedonjanoisuus ja tiivis yhteistyö näkyvät asiakkaalle asti ratkaisukeinoja etsittäessä yhdessä. “Maestrolla on oppimiseen kannustava ilmapiiri, joka tukee kehittymistä.”

Muutosehdotuksia nousee esille toimiessa asiakkaiden kanssa, ja näitä ehdotuksia pääsee tarvittaessa viestimään eteenpäin yrityksen sisällä. Avoimeen keskusteluun kannustetaan, ja ajatuksia kuunnellaan läpi organisaation. Avoin ja auttavainen ilmapiiri antaa kaikille mahdollisuuden oppia toisiltaan.

Tiivis yhteistyö asiakaspalvelussa

Asiakaspalvelutiimin sisällä toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön. Eri osa-alueille löytyy eri asiantuntijat, ja saumattoman kommunikaation ansiosta informaatiota sekä ratkaisuja pystytään välittämään nopeasti. Yhteen hiileen puhaltaminen kantaa asiakkaalle asti.

“Meillä kaikilla asiakaspalvelun puolella on halu lähteä selvittämään asioita. Pääsemme lähestymään erilaisia haasteita, koska toimialat ovat erilaisia ja ohjelmisto kehittyy jatkuvasti.”

Asiakkaat ovat Maestrolle avainasemassa. Tiiviin yhteistyön aikana muodostuu tuttavuuksia ympäri Suomea. Kommunikaatio on asiallista mutta rentoa, joka tukee sujuvaa yhteistyötä.

Edellinen artikkeli

Avainasiakaspäällikkö Jussi Rissanen: “Rakennamme kumppanuutta”

Seuraava artikkeli

Pääsuunnittelija Sami Pylkkänen: “Tiimityöskentelyä ohjelmistokehityksessä”

Jaa LinkedInissä
Jätä yhteydenottopyyntö